Herontwerptool ook ingezet bij ROC A12

Herontwerptool ook ingezet bij ROC A12

ROC A12 werkt aan het vergroten van de kwaliteit van haar onderwijs en is daarnaast aan de slag met het herijken van de curricula aan de hand van de maatregelen binnen Focus op Vakmanschap.

De Herontwerptool voorziet in de behoefte om teams te ondersteunen bij dit proces, de discussie te voeren over wat goed onderwijs is en op welke manier het onderwijs aantrekkelijk, haalbaar en uitvoerbaar te organiseren is.

ROC A12 zal gedurende 2014 de Herontwerptool inzetten ter ondersteuning van een tweetal teams (Zorg en HTRW) om op basis daarvan te bepalen of het instrument breder zal worden ingezet.

Dennis van Oeveren

Dennis werkt al ruim 25 jaar in het onderwijsveld met name op de vlakken onderwijslogistiek en de toepassing van techniek bij onderwijsprocessen. Dennis vervult binnen Educator de rol van consultant onderwijsinnovatie.​​​​​​​

More Posts - LinkedIn

Related Posts