Herontwerptool ook ingezet bij ROC A12

Herontwerptool ook ingezet bij ROC A12

ROC A12 werkt aan het vergroten van de kwaliteit van haar onderwijs en is daarnaast aan de slag met het herijken van de curricula aan de hand van de maatregelen binnen Focus op Vakmanschap.

De Herontwerptool voorziet in de behoefte om teams te ondersteunen bij dit proces, de discussie te voeren over wat goed onderwijs is en op welke manier het onderwijs aantrekkelijk, haalbaar en uitvoerbaar te organiseren is.

ROC A12 zal gedurende 2014 de Herontwerptool inzetten ter ondersteuning van een tweetal teams (Zorg en HTRW) om op basis daarvan te bepalen of het instrument breder zal worden ingezet.

Roel Nicolai

Roel Nicolai werkt al ruim 10 jaar op het snijvlak van de techniek en de toepassing daarvan bij onderwijsprocessen. Roel vervult binnen Educator rollen op het vlak van business development, advisering en productontwikkeling. Contactgegevens: rnicolai@educator.eu of 06-21246248

More Posts - LinkedIn

Related Posts