Herontwerptool Focus op Vakmanschap in ontwikkeling

Herontwerptool Focus op Vakmanschap in ontwikkeling

CINOP en Educator ondertekenden maandag 7 januari jongstleden een intentieverklaring om samen een herontwerptool te gaan ontwikkelen.

Met de herontwerptool krijgen herontwerpteams / curriculumontwikkelaars op een actieve en speelse manier zicht op effecten van keuzes die zij met betrekking tot de inrichting van het curriculum kunnen maken.

Focus op kaders
CINOP en Educator werken toe naar een instrument dat op een digibord en iPad getoond kan worden en waarbij docenten/ontwikkelaars het curriculum ter plekke kunnen vullen, verplaatsen, schuiven etc. De focus ligt daarbij op de landelijke en schoolspecifieke kaders, om te kunnen borgen dat het nieuwe ontwerp daaraan voldoet.

Efficiënt herontwerpen
Deze tool voedt de herontwerpteams bij de vertaling van Focus op Vakmanschap (FoV) binnen hun onderwijsinstelling en helpt hen om op een efficiënte manier aan het herontwerpen van het onderwijs te werken. Op een speelse en snelle manier worden scenario’s gegenereerd en pas daarna wordt de keuze gemaakt voor de wijze waarop het curriculum verder ontwikkeld wordt. Ook de vraagstukken rondom het meer gemeenschappelijk aanbieden van onderwijs, krijgt een plek in de herontwerptool.

Synergie binnen organisatie
CINOP en Educator hebben met de herontwerptool de ambitie om herontwerpteams de meerwaarde en mogelijkheden te laten ervaren om meer synergie te zoeken binnen de organisatie, om zo de kwaliteit van en de samenhang binnen het onderwijs te verhogen.

Meer weten?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Roel Nicolai (rnicolai@educator.eu).

 

Dennis van Oeveren

Dennis werkt al ruim 25 jaar in het onderwijsveld met name op de vlakken onderwijslogistiek en de toepassing van techniek bij onderwijsprocessen. Dennis vervult binnen Educator de rol van consultant onderwijsinnovatie.​​​​​​​

More Posts - LinkedIn

Related Posts