Blog

Helicon opleidingen aan de slag met Herontwerptool!

“Helicon Opleidingen voor eigentijds Groenonderwijs” met vestigingen in Noord Brabant en Gelderland is deze maand aan de slag gegaan met de Herontwerptool. De HKS werkgroep is enthousiast over de mogelijkheden die de Herontwerptool heeft om het onderwijs opnieuw vorm te geven. Het is een laagdrempelige tool waardoor de ontwerpers na de basisimplementatie meteen aan de slag kunnen. En dat is één van de belangrijke succesfactoren voor het realiseren van onderwijs dat voldoet aan de hedendaagse standaarden.
Andere succesfactoren voor Helicon Opleidingen, die heel goed worden opgelost met de Herontwerptool:

  • Uitwisselbaarheid van ontwerpen tussen teams.
  • Een eenduidige opzet van de ontwerpen.
  • Passende analysemogelijkheden.
  • Inzichtelijke goedkeuring door vaststellers.

Begin december is de basisinrichting gereed gemaakt. Nu zijn de ontwerpers aan de slag gegaan met het maken van een voorlopig ontwerp dat daarna door de teams op de verschillende locaties kan worden bijgesteld.

Marcel van Vuuren

Marcel kent het onderwijs van binnenuit, met ruim 12 jaar ervaring in het MBO en Voortgezet Onderwijs in diverse rollen. Docent, opleidingsmanager en applicatiebeheerder. Hierdoor is hij goed in staat om de diverse disciplines binnen het onderwijs te verbinden bij het nadenken over het onderwijs van morgen.

More Posts - LinkedIn