Helicon opleidingen aan de slag met Herontwerptool!

Helicon opleidingen aan de slag met Herontwerptool!

“Helicon Opleidingen voor eigentijds Groenonderwijs” met vestigingen in Noord Brabant en Gelderland is deze maand aan de slag gegaan met de Herontwerptool. De HKS werkgroep is enthousiast over de mogelijkheden die de Herontwerptool heeft om het onderwijs opnieuw vorm te geven. Het is een laagdrempelige tool waardoor de ontwerpers na de basisimplementatie meteen aan de slag kunnen. En dat is één van de belangrijke succesfactoren voor het realiseren van onderwijs dat voldoet aan de hedendaagse standaarden.
Andere succesfactoren voor Helicon Opleidingen, die heel goed worden opgelost met de Herontwerptool:

  • Uitwisselbaarheid van ontwerpen tussen teams.
  • Een eenduidige opzet van de ontwerpen.
  • Passende analysemogelijkheden.
  • Inzichtelijke goedkeuring door vaststellers.

Begin december is de basisinrichting gereed gemaakt. Nu zijn de ontwerpers aan de slag gegaan met het maken van een voorlopig ontwerp dat daarna door de teams op de verschillende locaties kan worden bijgesteld.

Roel Nicolai

Roel Nicolai werkt al ruim 10 jaar op het snijvlak van de techniek en de toepassing daarvan bij onderwijsprocessen. Roel vervult binnen Educator rollen op het vlak van business development, advisering en productontwikkeling. Contactgegevens: rnicolai@educator.eu of 06-21246248

More Posts - LinkedIn

Related Posts