Gepersonaliseerd leren en data gedreven onderwijs

Gepersonaliseerd leren en data gedreven onderwijs

onderwijsdagen“De student aan zet, het ontwikkelen van talent.”

De didactische visie van MBO Landstede Zwolle – die zij al acht jaar toepast – stelt betrokkenheid, reflectie en continue groei binnen het beroepenveld van de student centraal. Het leerproces is vormgegeven als een doorlopende beroepslijn die gedurende de periode van drie jaar ‘van bovenaf’ wordt gemonitord. Door de student zelf en door de coachende docent. Een digitale persoonlijke leeromgeving maakt de didactiek uitvoerbaar en geeft handen en voeten aan het op maat invullen van het leerproces van de student.

“ Betrokkenheid en verantwoordelijkheid van student én docent spelen een essentiële rol in het leerproces. Samen het gesprek aangaan en dit steeds blijven voeren.”

“Als je je volledig richt op wat de student vraagt,” vertelt Dennis van Oeveren, docent en Kadermanager Onderwijslogistiek & Innovatie, “dan is het van belang om te onderzoeken en te weten vanuit welke context de vraag wordt gesteld. Heeft de student überhaupt inzicht waar hij of zij naar toe wil? Daarom gaan we continu het gesprek aan met de student, gedurende de drie jaar dat de beroepsopleiding duurt. Daarbij is de docent in het nieuwe onderwijs de reflecterende persoon die samen met de student kijkt naar wat er gedaan is, waar hij of zij staat, wat de voorgang is, en wat er nodig is om door te groeien tot het einddoel. Onze digitale leeromgeving biedt hierbij houvast en geeft richting aan student, docent en leerproces.”

Software op maat: Individueel Leerplan

Om de vernieuwende didactiek mogelijk te maken, maakt Landstede gebruik van het studentvolgsysteem en leerplatform Educator. De keuze viel op deze software vanwege de maatwerk mogelijkheden. Het systeem werd volledig afgestemd op de onderwijsvisie van Landstede. “We kunnen alles vastleggen en laten vastleggen”, licht van Oeveren toe, “Zowel docent als student kunnen registreren in Educator, of zoals wij het noemen: het Individueel LeerPlan. Dit is het traject van een student van instroom tot einddoel. Daarin vinden verschillende meetmomenten plaats: reflecterende gesprekken tussen student en docent. Hier worden de vragen gesteld: waar stond je de vorige keer, waar sta je nu en wat heb je gedaan om daartoe te komen? Aansluitend wordt besproken waar de student op het volgende meetmoment wil staan en wat hij of zij nodig denkt te hebben om daar te komen, om te groeien”.

“Onze digitale leeromgeving is gebouwd op onze onderwijsvisie, niet andersom.”
De gesprekken en vragen zijn gekoppeld aan het beroep of beroepenveld waarvoor de student wordt opgeleid. Op die manier krijgen leerstof en leerproces betekenis en context. Naast meetmomenten in gespreksvorm wordt er eveneens input voor leerfeedback verzameld door middel van formatieve toetsing. Het behaalde cijfer heeft daarin niet zo zeer een examinerend karakter, maar vertelt meer over de vaardigheid van de student om de kennis op dat moment of in een bepaalde situatie te kunnen toepassen of reproduceren. Binnen het MBO betreft het dan vooral een toepassing binnen de context van het beroep. Daarvoor is Landstede continu op zoek naar de verbinding met de praktijk.

Leerwerkprestatie: creëren van context

In het praktijkonderwijs draait het om het creëren van context voor de student. Binnen Landstede gebeurt dat door middel van de leerwerkprestatie, een geïntegreerde opdracht voor de hele taakbenadering. De student past opgedane kennis toe in de praktijk van zijn of haar beroepenveld. Naderhand vindt reflectie plaats waardoor leerpunten boven tafel komen. Deze worden concreet uitgediept door middel van Twixxen: gerichte lessen die betekenis geven aan de uitvoering van een leerwerkprestatie. Dat kan uiteenlopen van theorie over organiseren of samenwerken, maar ook hele praktische lesstof zoals bijvoorbeeld machinekennis.

Shift van paradigma

De didactische kant van deze visie vraagt wat van alle betrokkenen. Van de student die continu een beroep doet op eigen verantwoordelijkheid, zelfbewustzijn en -reflectie. En zeker ook van de docent, die op zijn beurt voor een shift van paradigma staat en zijn rol ziet veranderen van kenniszender naar coach en begeleider. Deze uitdaging heeft Landstede weten om te zetten in een praktische oplossing. “Er zijn gepassioneerde docenten die de drive hebben om het onderwijs werkelijk te vernieuwen”, vertelt van Oeveren, “er zijn ook docenten die het moeilijk vinden om hun vertrouwde rol op te geven en te werken volgens het nieuwe concept. Die docenten nemen we mee door ook voor hen leerwerkprestatie opdrachten te formuleren, en die, net zoals we bij studenten doen, daarover te reflecteren. Op die manier proberen we samen de slag te maken.”

Benieuwd naar dit verhaal? Bezoek de onderwijsdagen!

Bezoek sessie van Dennis van Oeveren tijdens de onderwijsdagen 2015 op dinsdag 10 om 13:30. U vindt het programma op http://www.deonderwijsdagen.nl/programma/786-programma-10-november/

Dennis van Oeveren

Dennis werkt al ruim 25 jaar in het onderwijsveld met name op de vlakken onderwijslogistiek en de toepassing van techniek bij onderwijsprocessen. Dennis vervult binnen Educator de rol van consultant onderwijsinnovatie.​​​​​​​

More Posts - LinkedIn

Related Posts