FM Academy uit Bonaire kiest voor SIS van Educator

FM Academy uit Bonaire kiest voor SIS van Educator

In deze blog besteden we aandacht aan FM Academy, onze eerste “overzeese” klant. FM Academy is een opleidingstak van het ziekenhuis Fundashon Mariadal op Bonaire en gaat gebruikmaken van ons studentinformatiesysteem (SIS).

Even voorstellen…

Fundashon Mariadal Academy (FM Academy) verzorgt sinds 2006 beroepsopleidingen, scholingen en trainingen voor de gezondheidszorg. Studenten aan deze MBO instelling worden opgeleid als Ziekenverzorgende (niveau 3) of Verpleegkundige (niveau 4). Met een MBO-V diploma van FM Academy kunnen verpleegkundigen een BIG-registratie verkrijgen en ook in Nederland als beroepsbeoefenaar aan de slag.

Waar staat FM Academy voor?

Door zelf zorgprofessionals op te leiden en bij te scholen wil FM Academy de kwaliteit en duurzaamheid van de gezondheidszorg op Bonaire verhogen. Professionalisering van de medewerkers, innovatie in onderwijsontwikkeling en vernieuwing van het opleidingsaanbod heeft daarom de voortdurende aandacht van FM Academy.

Waar gaat FM Academy mee aan de slag?

In eerste instantie gaat FM Academy Educator inzetten als studenteninformatiesysteem voor hun beide MBO opleidingen voor al hun studenten. Het gaat hierbij over de volledige breedte: van aanmelden tot diplomeren. In het SIS zullen examenresultaten worden vastgelegd, is er inzicht in de studievoortgang en de mogelijkheid om de zak/slaagregeling te evalueren. Op een later moment zal het SIS worden uitgebreid met een eigen dashboard waar alle studenten toegang tot hebben. Ook worden andere verpleegkundige vervolgopleidingen van FM Academy aangesloten op het SIS net als de circa 400 zorgprofessionals die scholingen of trainingen volgen in het kader van Leven Lang Ontwikkelen (LLO).

Dennis van Oeveren

Dennis werkt al ruim 25 jaar in het onderwijsveld met name op de vlakken onderwijslogistiek en de toepassing van techniek bij onderwijsprocessen. Dennis vervult binnen Educator de rol van consultant onderwijsinnovatie.​​​​​​​

More Posts - LinkedIn

Related Posts