Gebruikersoverleg

Gebruikersoverleg
13:30 to 16:00 - 10 oktober 2019

Opzet van het gebruikersoverleg

Op 10 oktober 2019 vindt het gebruikersoverleg van Educator plaats bij IHE Delft. In het gezelschap van een afvaardiging van klanten gaan we praten over de nieuwste ontwikkelingen binnen Educator. Ook nemen we de road map voor de komende periode door. In samenwerking met onze klanten stemmen we die plannen verder af. Bovendien is dit het moment om te valideren of het werk dat we doen in lijn ligt met de wensen en verwachtingen van onze klanten. Het overleg is een mooi moment voor Educator om te peilen of we de goede kant op gaan én om te achterhalen waar onze klanten behoefte aan hebben. We zijn erg benieuwd naar de reacties en kijken uit naar een mooi overleg!

Agenda

Tijdens het Gebruikersoverleg op 10 oktober zullen de volgende inhoudelijke punten doorgenomen worden:
  • Voortgang Roadmap Educator
  • Publieke Catalogus
  • Catalogus en workflows
  • Intekenen op gepland onderwijs met het Planbord 2.0
  • Aanmelden en plaatsen van nieuwe studenten
  • Aan- en Afwezigheidsregistratie (AAR)
  • Ontwikkelingen in de Studiegids
  • Voorbereiding Stuurgroep Educator
  • Gebruiksoverleggen 2020

Overleg en ontspanning

Aansluitend aan het overleg staat er een bijzondere afsluiting op de planning. Deelnemers aan het overleg kunnen als ze willen mee gaan met een stadstour door het historische centrum van Delft gepland. Een bijzondere afsluiting van de dag.

Share our event