E-day 2020: Stappen naar een integraal SIS en de praktijk van Talentvol Ontwikkelen

E-day 2020: Stappen naar een integraal SIS en de praktijk van Talentvol Ontwikkelen

De E-day. Normaal een moment voor verbinding, om elkaar weer eens te spreken en om ideeën uit te wisselen. Dit jaar zag het evenement er een stukje anders uit. In Google Meet kwamen collega’s uit het onderwijs, nieuwe gezichten en oude bekenden samen op 19 november 2020. Online verbinding dus 🙂. Dit jaar met onze stappen naar een integraal SIS en de dagelijkse praktijk van een onderwijsinnovatie.

Verouderde concepten loslaten

De middag opende met een korte introductie door Educator directeur Jan Jaap Kanis. Hij zette een aantal ontwikkelingen in het onderwijs op een rij waaronder de forse groei aan studenten in Nederland. Met die groei volgt een groei aan diversiteit in achtergronden en leerbehoeften onder studenten. En dat vraagt om meer flexibele onderwijsvormen en programma’s binnen en naast traditionele opleidingen. Kortom: flexibel onderwijs dat een Leven Lang Ontwikkelen mogelijk maakt. Door verouderde concepten uit het onderwijs meer los te laten, komt flexibel en persoonlijk onderwijs steeds dichterbij:

Kleinere onderwijseenheden

Om blijven leren aantrekkelijk te maken voor professionals zijn kleinere onderwijseenheden nodig. Die moeten erkend worden en het stapelen van die eenheden moet kunnen leiden tot een diploma (Microcredentialing). Een leven lang blijven ontwikkelen wordt daardoor steeds meer de norm. En voor alle verschillende vormen van onderwijs die Nederland kent en die nog gaan komen, moeten studenten zich kunnen inschrijven. 

Integraal SIS met studentregistratie

Dat brengt ons op de eerste workshop van de E-day: aanmelden en inschrijven als onderdeel van Educator’s integrale Studentinformatiesysteem (SIS). Steeds verdergaande flexibilisering en personalisering maken dat het steeds wenselijker wordt om per student een individueel dossier op te bouwen. Daar is flexibiliteit in het SIS voor nodig. Flexibiliteit die Educator kan bieden omdat het van origine al werkt met individuele leerroutes en een compleet studentbeeld.[/vc_column_text]

Onderwijsinstellingen zijn op zoek naar flexibiliteit in hun studentinformatiesysteem.

Van modules naar een volwaardig SIS

In 2018 introduceerde Educator een integraal SIS met ondersteuning voor het aanmelden, in- en uitschrijven. Dit is in eerste instantie uitgerold in het niet door overheid bekostigd onderwijs (onder andere Maas College en C-Lion). Daarmee werd zowel een MBO-instelling als HO-instelling ondersteund. In 2019 bouwden we verder. De Theologische Universiteit Apeldoorn (een bekostigde HO-instelling) startte met een integraal SIS van Educator waarmee studenten zich kunnen inschrijven via Studielink. Jacob Maljaars (Product Owner bij Educator) liet een aanmelding via studielink zien met behulp van Herry Hawaii: een fictieve student uit het buitenland die zich voor de opleiding Theologie inschrijft.

Tijdens de demonstratie liet Jacob zien hoe deze stappen in Educator en Studielink verlopen.

In 2021 willen we bestaande functionaliteiten van het SIS verder uitbouwen voor zowel het Hoger Onderwijs als het Middelbaar Beroepsonderwijs*. Koos nodigde aanwezigen uit zich aan te melden als ‘critical friend’ om mee te denken in deze ontwikkelingen**. 

*In de functionele architectuur ziet u waar het Educator SIS uit bestaat.

** Heeft u als klant interesse om critical friend te worden? Laat dit dan weten bij uw Educator consultant!

Dagelijkse praktijk van Talentvol Ontwikkelen

Koos sloot de eerste sessie af en maakte een persoonlijk bruggetje naar de volgende sessie. Koos zijn dochter volgt bij ROC Menso Alting een opleiding in het Landschap Zorg en Welzijn. Die opleiding wordt gegeven volgens de visie Talentvol Ontwikkelen. Daardoor leerde hij Diana Gunnink kennen. Diana en haar collega Alice Vader zijn docenten en coaches die in hun rol dagelijks zowel met studenten werken als met het onderwijskundig concept Talentvol Ontwikkelen. En dat is waar zij in hun sessie met enthousiasme over vertelden. 

Investeren en oogsten

Interessant is dat ze veel konden vertellen over hoe het werken met studenten gaat wanneer de studenten zelf aan het roer van hun ontwikkeling staan. Zo ervoer Diana dat ze in het eerste jaar veel moest investeren in de studenten om hen op gang te krijgen. Maar nu ze in het tweede jaar zitten, merkt Diana dat het ‘oogsten’ begint, zoals zij dat noemt. De studenten worden steeds zelfstandiger en gaan onder begeleiding van hun coach op zoek naar oplossingen voor hun leervragen en eventuele hindernissen.

Vragen over Talentvol Ontwikkelen

Doordat Diana en Alice echt in de onderwijspraktijk staan met hun studenten, was dit voor de E-day deelnemers een uitgelezen kans om daar hun vragen over te stellen. Dit werd ook enthousiast gedaan. Of studenten kunnen kiezen uit verschillende Leerwerkprestaties. Hoe studenten die veel met elkaar samenwerken tijdens opdrachten toch in hun eigen tempo kunnen blijven ontwikkelen. En hoe persoonlijke leerdoelen van studenten zich verhouden tot kwalificatiedossiers. 

Na het beantwoorden van alle vragen, rondden Diana en Alice hun sessie af met drie casussen. Die casussen lieten zien hoe studenten hun leertraject aanpasten op basis van hun leerbehoeften en hun kunnen. Zo ontstond er voor iedere student een gepersonaliseerd programma binnen Talentvol Ontwikkelen. Daarna was het tijd om het glas te heffen…

Proost!

Hoewel een fysieke E-day waarbij we allemaal samenkomen er niet in zat dit jaar, waren we blij om toch te kunnen proosten op onze eerste online E-day! De rondgestuurde borrelpakketjes droegen daar goed aan bij.

Altijd op de hoogte zijn van Educator evenementen? Volg ons op social!

Sanne van 't Slot

Sanne kwam vers afgestudeerd in Communicatie uit het onderwijs en dook voor Educator in onderwijsthema's en technologische innovaties. Daar maakte ze content over als Content Marketeer.

More Posts - LinkedIn

Related Posts