Drie studentbegeleiding innovaties voor je SIS

Drie studentbegeleiding innovaties voor je SIS

Jouw onderwijsinstelling heeft recent een nieuw studentinformatiesysteem geïmplementeerd. Inmiddels is de restpunten lijst afgewerkt en je maakt inmiddels goed gebruik van alle nieuwe functionaliteiten. Het klinkt alsof je de komende jaren achterover kunt leunen, want je gaat lekker aan de slag met je nieuwe systeem. Natuurlijk kun je dat doen, maar bedenk vooral dat deze nieuwe start juist een kans is om ook op andere vlakken verdere verbeteringen door te voeren. In deze blog behandel ik drie innovaties met betrekking tot studentbegeleiding die interessant zijn om in te zetten na het implementeren van een SIS.

Tweedelijnsbegeleiding

Elke grote onderwijsinstelling kent vaak een team van specialisten zoals orthopedagogen, psychologen en loopbaandeskundigen, die extra begeleiding en/of ondersteuning regelen. Bijvoorbeeld rond studie- en beroepsvaardigheden, loopbaanbegeleiding, taal en rekenen, maar ook bij vragen rond leren en gedrag en psychosociale problemen.
Dossiervorming rondom dit team vraagt zorgvuldigheid en processen van het stellen van hulpvragen vanuit de student en/of eerstelijnsbegeleiding wil je goed kunnen stroomlijnen en monitoren.

Om dit proces goed te bewaken en vast te leggen kennen we binnen Educator de module ‘tweedelijnsbegeleiding’. Er ontstaat hiermee één integraal begeleidingsdossier van de student waar het team van betrokken orthopedagogen, psychologen en loopbaandeskundigen samen gebruik van maakt. Het voordeel voor student en eerste- en tweedelijnsbegeleiding is dat alle informatie centraal vindbaar is en dat het proces van opvolging van hulpvragen goed georganiseerd is. Hierdoor worden hulpvragen adequaat opgepakt en zullen studenten zich individueel gesteund voelen door de onderwijsinstelling. De studentenbegeleiding kan worden ingericht met een workflow, notificaties en het vastleggen van een dossier. Hierdoor is voor alle partijen altijd de status van een hulpvraag bekend, de geschiedenis inzichtelijk en is het eenvoudig een hulpvraag door te zetten naar een collega. Deze module wordt al gebruikt bij Landstede, Saxion en Windesheim en omdat studentgegevens en medewerkers al aanwezig zijn in Educator lift je eenvoudig mee op de basisvoorzieningen van het studentinformatiesysteem.

Formatief evalueren

Reflecteer als student en coach aan de hand van de MBO kwalificatiedossiers, referentiekaders, leeruitkomsten en/of 21e eeuwse vaardigheden en breng hiermee de groei in bekwaamheids- en competentieontwikkeling van de student in beeld. Met de Leermeter is de student eigenaar van zijn leerproces. De groei van de student bespreken student en coach samen tijdens studieloopbaangesprekken waarin de Leermeter centraal staat. Wat vooral interessant is in deze gesprekken is het verschil van inzicht tussen student en coach over de ontwikkeling van de student. Voor de meeste studenten is deze manier van feedback bespreken en zelf reflecteren veel effectievere manier van leren dan uitsluitend beoordeeld worden met cijfers. Wil je meer weten over deze toepassing? Lees vier verhalen over onderwijsinnovatie van MBO instellingen die hun onderwijs radicaal omgooiden en anders vormgaven met behulp van de Leermeter.

Stagebegeleiding

Het volgen en begeleiden van studenten kan naast de studie ook voor de stage worden vormgegeven. Het begeleidingsproces tijdens de stage is eenvoudig in te richten zodat er wisselwerking ontstaat tussen student, praktijkopleider bij een stagebedrijf en studiecoach. Ook kunnen praktijkopleiders toegang krijgen tot Educator en daarmee direct inzicht krijgen in de voortgang van de student. Hiermee spelen zij een actieve rol in het ontwikkelingsproces van de student tijdens zijn of haar stageperiode.

Daarnaast is er ook administratieve ondersteuning op het vlak van stage. Zo is het mogelijk om een praktijkovereenkomst (MBO) of stageovereenkomst (HO) vast te leggen in Educator. Hierdoor is belangrijke informatie zoals leerdoelen, aantal uren per week en andere afspraken tussen student, stagebedrijf en opleiding inzichtelijk in het studentdossier. Een efficiënte manier om deze informatie centraal vast te leggen en daardoor ook in te zien door andere betrokken partijen zoals docenten of studiecoaches.

Wil je meer weten? Neem gerust contact op over een van deze mogelijkheden en we kijken samen naar de situatie van jouw onderwijsinstelling.

Dennis van Oeveren

Dennis werkt al ruim 25 jaar in het onderwijsveld met name op de vlakken onderwijslogistiek en de toepassing van techniek bij onderwijsprocessen. Dennis vervult binnen Educator de rol van consultant onderwijsinnovatie.​​​​​​​

More Posts - LinkedIn

Related Posts