Download: Stel uw businesscase op voor een online Studiegids/OER

Over de Businesscase Studiegids download:

  • Dit excelbestand helpt u een berekening te maken hoeveel tijd en kosten gemoeid zijn met de totstandkoming en distributie van een studiegids en/of OER binnen uw organisatie.
  • In gesprekken met onderwijsinstellingen blijkt unaniem dat dit proces veel tijd vraagt van een veelheid aan betrokkenen. Deze tijd kunt u in beeld brengen met dit bestand.
  • Ook andere kosten die relevant zijn bij het maken van een studiegids / OER zijn genoemd.
  • In de vorm van een excelbestand, zodat het u dit verder kunt aanpassen naar uw eigen context.
st'OER van ROC A12

Stel uw businesscase op voor een online Studiegids-OER

Wilt u weten wat u kunt besparen aan tijd en kosten bij de totstandkoming en distributie van uw studiegids en/of OER voor uw organisatie?
Download dan ons excelbestand waarmee u uw huidige situatie eenvoudig in kaart brengt en een businesscase opstelt voor een online studiegids / OER.


Wij vinden het erg belangrijk dat de persoonsgegevens die u met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In onze privacyverklaring lichten we toe hoe wij hiermee omgaan. Heeft u hier vragen over, stel ze dan gerust op ons contactformulier.

Educator toepassingen

Educator Studiegids