Download een Programma van Eisen voor een online studiegids

Over deze download:

  • Dit document is een programma van eisen voor een online studiegids / OER (laatste update maart 2021).
  • Dit document is tot stand gekomen op basis van onze ervaringen in het beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs bij de implementatie van de Educator Studiegids.
  • Het geeft weer welke behoeften we zien voor verschillende gebruikers in het proces (in de vorm van als … wil ik … zodat …).
  • Daarbij zijn eisen uitgewerkt.

Dit programma van eisen kunt u gebruiken ter inspiratie en als basis om uw eigen programma van eisen op te stellen.

st'OER van ROC A12

Programma van Eisen Online Studiegids

Download Programma van Eisen voor een online studiegids, samengesteld op basis van ervaringen in het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs.

Wij vinden het erg belangrijk dat de persoonsgegevens die u met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In onze privacyverklaring lichten we toe hoe wij hiermee omgaan. Heeft u hier vragen over, stel ze dan gerust op ons contactformulier.

Educator toepassingen

Educator Studiegids