Disclaimer

Algemeen

Educator B.V. (Kamer van Koophandel 08128739), hierna te noemen Educator, verleent u hierbij toegang tot de website van Educator, t.w. Educator.eu (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Educator en derden zijn aangeleverd. Educator behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Educator.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Educator.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Educator en haar licentiegevers.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *