Diensten

Als geen ander begrijpen wij dat onze klanten meer van ons vragen dan alleen het leveren van een standaard product. Voor u is het belangrijk dat nieuw geïntroduceerde systemen naadloos aansluiten bij uw huidige organisatie, met de mensen en systemen die daarin actief zijn.

Advies en Consultancy

Aan onze medewerkers worden hoge eisen gesteld ten aanzien van kennis en expertise op het gebied van educatie, personeelsmanagement en vooral automatisering. Wij bieden u advies over het gebruik en de inrichting van uw informatievoorziening. U kunt vanaf het eerste gesprek met één van onze consultants tot en met de ingebruikname van Educator oplossingen rekenen op de juiste adviezen, geënt op uw specifieke situatie.

Implementatie en Opleiding

De implementatietrajecten van Educator zijn sterk verschillend per klant. Voor het invoeren van ondersteunende software, heroriëntatie op werkprocessen en concepten zoals vraagsturing, onderwijslogistiek, flexibilisering en ‘competentiegericht leren’ biedt Educator biedt een solide aanpak, ondersteuning en advies. Educator gebruikt bewezen projectmanagementmethoden en richt zich sterk op projectresultaat en de daarbij behorende mijlpalen.

Opleiding

Tijdens implementatietrajecten zullen uw kerngebruikers uitgebreid worden opgeleid door de desbetreffende consultant. Daarmee verhoogt u de betrokkenheid van uw medewerkers en verkrijgt uw organisatie de benodigde kennis. Uw project- of beheersorganisatie wordt nauw betrokken in de materie en kunnen de rest van uw organisatie eenvoudig van eerstelijns support voorzien.

Ondersteuning en Support

Bij ingebruikname van Educator oplossingen is een support- en onderhoudsabonnement van toepassing. Hierdoor beschikt u over ondersteuning van Educator en over de meest recente versies en releases.

Support

Aangezien oplossingen van Educator nauw aansluiten bij de specifieke situatie van de onderwijsinstelling is doorgaans eerstelijns support georganiseerd binnen uw organisatie. Onze supportafdeling staat voor u klaar u daarin te ondersteunen en ‘tweedelijns’ verzoeken af te handelen. Deze worden ingediend met behulp van een overzichtelijk supportsysteem. Persoonlijk contact en een snelle en adequate afhandeling staan centraal!

Onderhoud

Mochten wij of u onverhoopt functionele of technische gebreken constateren binnen de software, dan bent u verzekerd van een snelle oplossing onzerzijds. Ook noodzakelijke aanpassingen als gevolg van wettelijk gestelde eisen vallen binnen het abonnement.

Doorontwikkeling: in nauw overleg met gebruikers

De ontwikkeling van onze oplossingen wordt in nauw overleg vormgegeven met klanten / gebruikers van de software. Hiervoor bestaan gebruikersgroepen per oplossing. Voor de Educator applicatie komt het gebruikersoverleg meerdere keren per jaar samen om de laatste ontwikkelingen door te spreken, te bekijken en te valideren. Bovendien wordt jaarlijks de roadmap voorbereid samen met de gebruikersgroep. De roadmap wordt vastgesteld door een Stuurgroep. Deze Stuurgroep bestaat ook uit afgevaardigden vanuit de onderwijsinstellingen die werken met Educator.

Software ontwikkeling: op maat

Wanneer uw onderwijsinstelling behoefte heeft aan ondersteuning op specifieke vlakken, kunnen we samen met u deze wensen met behulp van doorontwikkeling vormgeven. Uitgangspunt hierbij is dat de nieuw ontwikkelde functionaliteit wordt toegevoegd aan de standaard software, om daarmee de bruikbaarheid en onderhoudbaarheid van deze ontwikkelingen te verhogen.