Deltion College aan het woord

Op een prachtige campus aan de Mozartlaan in Zwolle ontmoeten we Erik Mondriaan, Onderwijsadviseur bij het Deltion College. We spreken over de hoe de Herontwerptool is ingezet en wat de meerwaarde is van het instrument binnen het Deltion College.

Inzet Herontwerptool: onderdeel van een bredere strategie

Erik Mondriaan: “De inzet van de Herontwerptool is een onderdeel van een bredere strategie. Deltion College werkt met de invoering van haar eigen onderwijsstandaarden aan het vergroten van de kwaliteit van haar onderwijs en tegelijkertijd aan het herijken van de curricula in relatie tot de maatregelen van Focus op Vakmanschap. De Herontwerptool ondersteunt hierin en legt bovendien de verantwoordelijkheid voor de totstandkoming van een integraal en goed onderwijsprogramma terug bij het team.”

Voor alle opleidingen vanaf 2014/2015

Erik Mondriaan: “In eerste instantie is de Herontwerptool vrijwillig aangeboden. Teams mochten zelf beslissen of ze ermee wilden gaan werken of niet. Binnen de sector ‘Zorg en Welzijn’ zijn we er als eerste mee aan de slag gegaan. Daarna is het hard gegaan en in de breedte opgepakt. We zien nu dat feitelijk alle opleidingen met het instrument werken en het hebben ingezet voor het ontwerpen van opleidingsprogramma’s die starten in het schooljaar 2014/2015.”

Toegevoegde waarde: transparantie, aanleiding tot discussie en keuzes

Erik Mondriaan: “We merken dat de Herontwerptool voorziet in een behoefte.” Het ondersteunt teams in het ontwerpproces en het geeft eenvoudig overzicht. Dit zorgt ervoor dat er discussies ontstaan over wat goed onderwijs is en op welke manier het onderwijs aantrekkelijk, haalbaar en uitvoerbaar te organiseren is. Dat het overzicht en transparantie de ogen opent, bleek wel uit een opmerking die gemaakt werd bij een ontwerp sessie. De verbazing werd uitgesproken: Doen jullie dat allemaal in een opleiding?
Bovendien geeft het teams de mogelijkheid verschillende scenario’s uit te werken, zodat voor- en nadelen daarvan op een goede manier tegen elkaar kunnen worden afgewogen.
Geholpen door de online toegankelijkheid en uniforme weergave, zien we zelfs dat sommige teams zo ver gaan elkaars onderwijsprogramma’s te beoordelen. Heel mooi!”

Meerwaarde van de Herontwerptool

We praten verder over wat de meerwaarde is van de Herontwerptool binnen het Deltion College. De volgende punten komen naar voren:

  • Er is integraal zicht op onderwijsprogramma’s. Voor de ontwikkelaars, hun collega’s maar ook voor management en ondersteuners.
  • Het geeft eenvoudig inzicht in hoeverre ontworpen opleidingsprogramma’s voldoen aan de gestelde kaders (zowel landelijke en Deltion college kaders). Dit geeft rust bij de betrokken ontwikkelaars.
  • De output van het opleidingsprogramma kan direct worden gebruikt binnen de studiegids.
  • Bovendien kan de informatie vanuit de Herontwerptool gebruikt worden ten behoeve van vervolgprocessen, zoals het plan van inzet.
  • Het instrument is erg gebruiksvriendelijk en laagdrempelig. Met dit instrument kan echt iedereen uit de voeten.

Het spelelement

Al pratend over de meerwaarde vervolgt Erik Mondriaan zijn verhaal: “In de praktijk zien we nog een grappig effect. Het instrument heeft een speels effect in zich. Het zorgt er voor dat je gefocust bent als ontwikkelaars te voldoen aan de kaders en dekking. Niet het allerbelangrijkste natuurlijk, maar het heeft wel een belangrijk bijeffect: Het helpt teams bewust na te denken hoe het onderwijsprogramma zich verhoudt bijvoorbeeld met de gestelde kaders rondom onderwijstijd of de dekking met betrekking tot het kwalificatiedossier. Het feit dat je binnen het instrument binnen de kaders werkt geeft rust. Je kunt geen fouten maken.”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *