De student aan zet tijdens zijn eigen studie

De student aan zet tijdens zijn eigen studie

student maakt zelf keuzes

Een studentinformatiesysteem neemt al heel veel werk uit handen, geen excellijsten meer of andere schaduwadministraties. Alle informatie op één plek voor iedereen (met de juiste rechten) inzichtelijk. Maar het kan nog gemakkelijker! In deze blog vertel ik over drie innovaties waardoor je studenten zelf keuzes laat maken tijdens de studie. Hierdoor neemt niet alleen het aantal administratieve handelingen af, maar krijgen studenten bovendien meer flexibiliteit en eigenaarschap over hun eigen studie.

Studenten plannen zelf hun studie

Laat studenten zelf keuzes maken: ‘Op welk tijdstip ga ik een module doen?’ , ‘Wat is mijn gewenste studiebelasting voor de komende periode?’ Of: ‘Op welke locatie wil ik een module volgen?’. Met behulp van het Planbord geef je studenten de vrijheid om zelf hun onderwijsactiviteiten in te plannen. Hierdoor geef je als onderwijsinstelling studenten eigenaarschap over hun eigen leerproces wat over het algemeen de motivatie ten goede komt. Met het planbord zien studenten welke modules zij kunnen volgen en plannen studenten hun modules per studiejaar in. Ook is te zien op welke locatie en in welke periodes een module te volgen is. Hierdoor kan een student zijn (deeltijd)studie aanpassen aan zijn eigen wensen qua tijd, locatie en studielast.

De studiecoach heeft inzicht in de planning van zijn studenten en gaat met hen in gesprek over de haalbaarheid. Als student en studiecoach overeenstemming bereiken, maakt de studiecoach de planning definitief en is de student klaar voor zijn volgende periode. Het planbord maakt onderdeel uit van het studentinformatiesysteem en geeft de studievoortgang integraal weer in de planning, bijvoorbeeld in geval van een herkansing of vrijstelling. Wil je lezen hoe het Planbord in de praktijk werkt? Lees de blog over Saxion Parttime School.

Intekenen op tentamens

Door studenten zichzelf in te laten tekenen op tentamens geef je ze keuzevrijheid en verantwoordelijkheid voor hun eigen studie. Studenten van instellingen die al gebruik maken van Educator tekenen zich al op grote schaal in voor tentamens op vooraf geplande momenten. Als onderwijsinstelling zijn er diverse mogelijkheden om te sturen op de juiste invoer. Denk hierbij aan tijd, locatie en maximum aantal studenten. Ook kun je het mogelijk maken dat studenten zich alleen in kunnen intekenen als ze een examen nog niet hebben behaald. Bovendien is het ook mogelijk voor studenten om zich via Educator in te tekenen op keuzedelen (mbo) of minoren (ho) binnen of buiten het studieprogramma.

Intekenen op lessen

Het is voor studenten ook mogelijk om in te tekenen op specifieke lesactiviteiten. Zo kunnen studenten bij Scalda zich inschrijven voor werkplaatsen in de praktijkroute. Studenten stellen daarin hun eigen agenda samen waar ze zelf alle lesactiviteiten en gesprekken met coach en praktijkbegeleider inplannen. Op deze manier kunnen studenten hun week zelf indelen zodat dit optimaal aansluit bij de stage waar ze werken, eigen ontwikkelbehoeftes of hun eigen planning. In het verlengde daarvan leggen docenten heel eenvoudig de aanwezigheid van studenten vast.

Wil je meer weten? Neem gerust contact op over een van deze mogelijkheden en we kijken samen naar de situatie van jouw onderwijsinstelling.

Scalda’s Praktijkroute

In de Praktijkroute geven studenten zelf hun onderwijsprogramma vorm en vindt het onderwijs (vrijwel) volledig binnen bedrijven of instellingen plaats. De student wordt vanaf dag één geplaatst in een bedrijf. Dat betekent dat de student niet eerst naar school komt voor een bepaalde periode, maar dat hij gelijk aan de slag gaat. De input voor wat studenten van hun school willen leren halen zij uit hun ervaringen in het bedrijf. Tijdens wekelijkse driehoeksgesprekken met een coach van Scalda en de praktijkbegeleider binnen het bedrijf bepaalt de student wat hij wil gaan leren en hoe hij dit wil gaan bereiken. De student brengt zijn voortgang in kaart met de Leermeter.

Dennis van Oeveren

Dennis werkt al ruim 25 jaar in het onderwijsveld met name op de vlakken onderwijslogistiek en de toepassing van techniek bij onderwijsprocessen. Dennis vervult binnen Educator de rol van consultant onderwijsinnovatie.​​​​​​​

More Posts - LinkedIn

Related Posts