CVI Workshop: "De kracht zit in de eenvoud voor de gebruiker"

CVI Workshop: “De kracht zit in de eenvoud voor de gebruiker”

Op 11 april 2013 verzorgden CINOP en Educator samen met het Deltion College een presentatie op de CvI conferentie over Focus op Vakmanschap (FoV) en de herontwerptool.

Tijdens de verdiepende workshop werd met ruim 20 managers gesproken over de diverse vraagstukken vanuit Focus op Vakmanschap en de implicatie voor curriculumontwikkeling. Kernvraag daarin was: ga je bijstellen of herontwerpen?

Pilot
Deltion College kiest voor een centrale benadering van het herontwerp en heeft een pilot uitgevoerd met de herontwerptool. Het instrument werd ingezet in de herontwerpteams. De teams bespraken wat wel en niet te standaardiseren, welke mogelijke scenario’s er zijn voor het grofontwerp en wat de voor- en nadelen van deze ontwerpen zijn.

Positieve geluiden
Na een korte inleiding zijn de managers met elkaar in gesprek gegaan aan de hand van de herontwerptool. De reacties waren positief. Geluiden als “Met deze tool kom je sneller tot discussie en besluiten”, “Als je veel wilt standaardiseren binnen het roc, dan is dit een handig instrument” en “De kracht zit in de eenvoud van de gebruiker” waren te horen.

Wilt u meer weten over de herontwerptool en de mogelijkheden voor uw school?
Neem contact op met Roel Nicolai (rnicolai@educator.eu)

Dennis van Oeveren

Dennis werkt al ruim 25 jaar in het onderwijsveld met name op de vlakken onderwijslogistiek en de toepassing van techniek bij onderwijsprocessen. Dennis vervult binnen Educator de rol van consultant onderwijsinnovatie.​​​​​​​

More Posts - LinkedIn

Related Posts