CVI 2016: Hoe 3 scholen de Herontwerptool gebruiken bij de aanpak van de IHKS

CVI 2016: Hoe 3 scholen de Herontwerptool gebruiken bij de aanpak van de IHKS

Ook dit jaar hebben we een presentatie verzorgd over de Herontwerptool op dé mbo-conferentie van het jaar: de CvI-conferentie. Dit keer in samenwerking met het Koning Willem I College, het Nova College en het Summa College. Kern van de presentatie: drie perspectieven op de inzet van de Herontwerptool bij de invoering van de IHKS.

Dit jaar werd de CvI-conferentie in Groningen georganiseerd. Omdat de CvI conferentie dit jaar in het teken stond van ICT in het onderwijs, was dat natuurlijk dé uitgelezen plek om ervaringen over het gebruik van de Herontwerptool te delen. Op initiatief van het Koning Willem I College en in nauwe samenwerking met het Nova College en het Summa College is voor ruim 20 personen een presentatie verzorgd.

We zijn gestart met een aantal stellingen over verschillen in aanpak rondom de IHKS

  • Een top down benadering of juist een teamgerichte benadering
  • Focus op verantwoording of op ontwikkeling, kwaliteit, innovativiteit

Vervolgens hebben de drie afzonderlijke scholen kort toegelicht hoe zij, ondanks dat ze onderling in aanpak van elkaar verschillen, allemaal meerwaarde halen uit de inzet van de Herontwerptool bij de invoering van de herziene kwalificatiestructuur.

Summa College

Het Summa College heeft de Herontwerptool facultatief ingezet. Vanuit de dienst onderwijs konden de teams beperkte ondersteuning krijgen in het gebruik van de Herontwerptool bij het herontwerpen van hun curriculum. “Nadeel van het feit dat wij de Herontwerptool niet voor alle teams hebben ingezet is dat we nu als organisatie geen gebruik kunnen maken van de opbrengsten uit de tool voor bijvoorbeeld een OER. Naast de herontwerptool bestaat er een veelheid aan eigen formats/Excel bestanden wat het lastig maakt op eenzelfde wijze over het curriculumontwerp te communiceren” aldus Marjan Emck van het Summa College.

Nova College

Voorstel het Nova College heeft vanaf vorig jaar de herontwerptool voor alle teams ingezet. Voor het opzetten van curricula voor HKS heeft de dienst onderwijs een 5-stappenplan ontwikkeld om de teams te helpen hun curricula te herzien. In dit stappenplan komt ook de Herontwerptool aan bod.

De output van de Herontwerptool (het ontwerp zelf in de vorm van een deelbare link) wordt ook integraal gebruikt in de onderwijsleidraad, de digitale OER van het Nova College. Zo kan op meerdere plekken de output van de Herontwerptool worden gebruikt in de onderwijslogistieke keten.

Koning Willem I College

Ook het KW1C heeft de Herontwerptool in het bredere plaatje van curriculumontwikkeling ingezet. Diverse teams hebben de leergang ‘Van KD naar opleidingsplan’ van de MBO Academie gevolgd en daarin is ook de Herontwerptool opgenomen als middel om het grofontwerp te ontwikkelen. Zo is vanuit een uniform format gewerkt aan de onderwijsontwikkeling. De teams hebben ervaren binnen dit format voldoende ruimte te hebben om hun eigen onderwijskundig model toe te passen; modulair onderwijs, projectgestuurd onderwijs concentrische opbouw etc.

Dennis van Oeveren

Dennis werkt al ruim 25 jaar in het onderwijsveld met name op de vlakken onderwijslogistiek en de toepassing van techniek bij onderwijsprocessen. Dennis vervult binnen Educator de rol van consultant onderwijsinnovatie.​​​​​​​

More Posts - LinkedIn

Related Posts