Blog

C-LiON maakt met Educator keuze voor nieuw StudentInformatieSysteem (SIS) en ELO in één

Eind 2017 heeft het Centrum voor Leiderschap en Innovatie in het Onderwijs, C-LiON, de wens uitgesproken haar huidige systemen te willen vervangen door een nieuw Studentvolgsysteem en een nieuwe Elektronische Leeromgeving.

C-LiON heeft na een uitgebreid selectietraject gekozen voor Educator.

We spreken hierover met Paul Huisman, Manager Algemene Zaken bij C-LiON en nauw betrokken bij dit project.

“Met onze nadrukkelijke wens tot verdere ontwikkeling van een modulaire en gepersonaliseerde opbouw van een modern studentvolgsysteem/elektronische leeromgeving zijn we bij C-LiON gaan inventariseren: wat is hiervoor nodig? En wat hebben we al wel dat kan blijven en wat willen we verbeteren, veranderen of vernieuwen.

Het is voor ons belangrijk om onze studenten met zo veel mogelijk maatwerk gericht te kunnen faciliteren. Het uiteindelijke resultaat zou moeten zijn dat we in samenspraak met de student de te volgen modules zodanig samenstellen dat een opleiding op maat ontstaat.”

Waarom Educator?

“Deze inventarisatie leverde een Programma van Eisen op. Op basis hiervan hebben diverse aanbieders een demo gegeven op locatie van C-LiON.

Hieruit is Educator als winnaar uit de bus gekomen. Educator leverde bij ons het meest complete beeld op dat aan onze eisen en wensen tegemoet kan komen. Vanaf het begin van onze vraag dacht Educator goed met ons mee”.

Marleen Adams, een van de key users binnen C-LiON van Educator voegt hier nog aan toe: “het was fijn dat bij onze eerste kennismaking zowel een commercieel deskundige zat als een inhoudelijk/technisch deskundige. Dat maakte het gesprek wel compleet”.

“Momenteel is C-LiON, samen met consultants van Educator bezig Educator in te richten. Ook wordt gebruik gemaakt van de nieuwe aanmeld- en inschrijfmodule van Educator. Daarmee wordt een digitale aanmelding op de website direct verwerkt in Educator en daar afgehandeld.

“We hebben als C-LiON nog wat te doen, maar we zijn ervan overtuigd dat vanaf september gefaseerd de modules actief in Educator worden opgenomen”. Daarmee kunnen we op moderne wijze blijven werken aan toekomstbestendig onderwijs”. aldus Paul Huisman.

Over C-LiON

Het Centrum voor Leiderschap en Innovatie in het Onderwijs (C-LiON) verzorgt onderzoek, advies, begeleiding, training en opleidingen in het onderwijs. Dat wordt uitgevoerd door specialisten op velerlei terrein, samenwerkend maar wel vanuit een eigen herkenbare organisatie. Deze activiteiten worden door samenwerkende organisaties binnen C-LiON uitgevoerd, onder herkenbare labels: Via Vinci, Onderwijs Adviesdiensten en SchoolYard.
Meer informatie vindt u op www.c-lion.nl

 

Meer weten?

Wilt u meer weten over Educator?  We gaan graag met u in gesprek.

 

Mireille Relou

Mireille heeft vele jaren ervaring in het onderwijs. Zij is jaren actief betrokken geweest bij het inzetten van digitale leermiddelen in het onderwijs en de mogelijkheden hiermee tot gepersonaliseerd leren. Hierbij heeft ze scholen begeleid van visie-ontwikkeling, training tot en met implementatie. Binnen Educator vervulde Mireille de rol van Sales Executive en adviseert zij scholen over de verschillende oplossingen van Educator.

More Posts

Related Posts