Businesscase voor een online Studiegids / OER

Over de Businesscase voor een online Studiegids / OER:

  • Dit excelbestand helpt u een berekening te maken hoeveel tijd en kosten gemoeid zijn met de totstandkoming en distributie van een studiegids en/of OER binnen uw organisatie.
  • In gesprekken met onderwijsinstellingen blijkt unaniem dat dit proces veel tijd vraagt van een veelheid aan betrokkenen. Deze tijd kunt u in beeld brengen met dit bestand.
  • Ook andere kosten die relevant zijn bij het maken van een Studiegids / OER zijn genoemd.
  • In de vorm van een excelbestand, zodat het u dit verder kunt aanpassen naar uw eigen context.
online studiegids

Businesscase voor een online Studiegids / OER

Wilt u weten wat u kunt besparen aan tijd en kosten bij de totstandkoming en distributie van uw Studiegids en/of OER voor uw organisatie? Download dan ons excelbestand waarmee u uw huidige situatie eenvoudig in kaart brengt en een businesscase opstelt voor een online studiegids / OER.