Bruisende gebruikersbijeenkomst Herontwerptool bij ROC Midden Nederland

Bruisende gebruikersbijeenkomst Herontwerptool bij ROC Midden Nederland

Op 14 oktober waren meer dan 20 betrokkenen van meer dan 11 scholen bij ROC Midden Nederland te gast voor het 6e gebruikersoverleg van de Herontwerptool. Tijdens deze bijeenkomst hebben we ervaringen gedeeld over het gebruik van de Herontwerptool bij de invoering van de herziene kwalificatiestructuur (IHKS) en verbeterwensen geïnventariseerd. Hieronder een korte impressie van de bijeenkomst.

“Ongelofelijk hoeveel diversiteit er is in de wijze waarop scholen de Herontwerptool gebruiken” aldus Dennis van Oeveren van Landstede. Dat vat heel goed samen wat de inhoud was van het 1e deel van de bijeenkomst. Omdat er afgelopen half jaar een groot aantal scholen is gestart met de Herontwerptool, was er ruim tijd voor kennismaken, uitwisselen van ervaringen en tips en tricks hoe de Herontwerptool op een goede manier gepositioneerd kan worden in het ontwikkeltraject van de IHKS.

Verschillen in gebruik van de Herontwerptool

Ontwikkeltool voor de teams versus tool voor verantwoording.

De Herontwerptool gebruiken we voor beide doelstellingen, aldus Meike Riet van het Nova College. Ten eerste is het een tool voor de teams, om hen te stimuleren het goede gesprek te voeren over het nieuwe onderwijs en snel zicht te geven op consequenties van gemaakte keuzes. Daarnaast gebruiken we de tool om snel feedback te krijgen op het voldoen aan bijvoorbeeld de wettelijke kaders.

Grof versus fijn.

Het Kellebeek College werkt sinds begin van dit schooljaar met de Herontwerptool. Hun ontwikkelteams werken eerst een grof curriculum uit in de Herontwerptool. Vervolgens werken zij dit verder uit tot een meer gedetailleerd curriculum; de grove leerlijnen worden uitgewerkt tot projecten, vakken, toetsen en examens etc., waarbij ook de link naar de afzonderlijke werkprocessen wordt geborgd. Zo kan de Herontwerptool ondersteunen bij verschillende fases van het proces van het ontwikkelen van nieuwe curricula.

Verplicht versus vrijwillig gebruik van de Herontwerptool binnen de instelling.

Het merendeel van de scholen die met de Herontwerptool werken stellen teams verplicht met dit instrument te werken. Dit heeft als voordeel dat iedereen vanuit eenzelfde taal spreekt. ROC Nijmegen geeft daarbij aan dat naast inhoudelijke afstemming het voor hen ook erg belangrijk is om de voorgang goed te kunnen monitoren. Dat kan alleen als iedereen werkt vanuit eenzelfde tool, gelijke onderwijsstandaarden en -kaders en dezelfde deadlines. Het werken vanuit eenzelfde instrument heeft tot slot nog het voordeel dat je meer kunt kijken naar ROC-brede zaken, zoals gemeenschappelijkheid in het onderwijs.

Tips en tricks voor een goede positionering van de Herontwerptool

  • Versterk ambassadeurschap van de Herontwerptool binnen de school; werk met een aantal mensen in de binnenring. Zij kennen alle ins- en outs van de Herontwerptool en kunnen als vraagbaak dienen binnen de school. Ook kunnen zij in teams ondersteunen bij het ontwikkelen van het curriculum en gebruiken van de Herontwerptool in dit proces.
  • Zorg voor een goede kick off van de Herontwerptool. De Herontwerptool is erg gebruikersvriendelijk en intuïtief qua opzet. Uitgebreide scholing is daarom ook niet nodig. Veel scholen organiseren een korte kick-off-scholing waarbij de ontwerpers geïntroduceerd worden in het instrument, de standaarden en kaders die daarbij als uitgangspunt gebruikt zijn en een korte toelichting in hoe het instrument gebruikt kan worden. De sector Welzijn en Entree van het Horizon College heeft dit afgelopen week gedaan, direct gekoppeld aan het uitreiken van de ontwikkelopdracht voor het maken van het grofontwerp. In een ochtendbijeenkomst zijn de werkgroepen toegerust met de basis om met het instrument aan de slag te kunnen.

Daarnaast wordt er gesproken over de Herontwerptool als basis voor vervolgprocessen. Landstede geeft aan hoe ze naast de Herontwerptool ook hun studiegids met Educator vormgeven. Er wordt gesproken om studiewijzers vorm te geven en bovendien de verbinding met de electronische leeromgeving.

Verbeterpunten Herontwerptool

Net als voorgaande jaren, hechten Educator en CINOP Advies veel waarde aan de feedback van de gebruikers van de Herontwerptool. Jaarlijks stellen we budget ter beschikking om de tool te verbeteren / optimaliseren. In het tweede deel van de bijeenkomst hebben we verbeterwensen geïnventariseerd.

Alle wensen en verbeterpunten zullen op een inventarisatielijst worden geplaatst, waarna de gebruikers kunnen prioriteren. Op basis daarvan wordt de focus voor de definitieve doorontwikkeling bepaald. Naar verwachting zal een eerste versie gereed zijn in januari 2016.

Dennis van Oeveren

Dennis werkt al ruim 25 jaar in het onderwijsveld met name op de vlakken onderwijslogistiek en de toepassing van techniek bij onderwijsprocessen. Dennis vervult binnen Educator de rol van consultant onderwijsinnovatie.​​​​​​​

More Posts - LinkedIn

Related Posts