Breens Network kijkt terug op een geslaagde HOlink

Breens Network kijkt terug op een geslaagde HOlink

Op 16 en 17 juni waren Educator en Progress aanwezig bij de HOlink in Papendal onder de vlag van Breens Network. Het was fijn om mensen weer in het echt te spreken, nadat de HOlink twee jaar achter elkaar niet door kon gaan. Het waren twee inspirerende dagen! Naast onze aanwezigheid als standhouder op de informatiemarkt hebben we op donderdag ook een inhoudelijke bijdrage geleverd in de vorm van een sessie.

Een digitale campus voor de Open Universiteit

Samen met de Open Universiteit (OU) hebben we een inspiratie sessie gehouden over de digitale campus bij de OU. Het was goed om te zien dat hier veel animo voor was, de zaal was helemaal gevuld. Pieter Volleberg, Business Proces Analist bij de Open Universiteit, schetste de aanleiding bij de OU voor de digitale campus. De informatievoorziening bij de OU is op dit moment onvoldoende wendbaar met het oog op de toekomst en de huidige systemen kunnen een risico opleveren voor de bedrijfscontinuïteit. Daarom is het programma “De digitale OU” in het leven geroepen, één van de drie deelprogramma’s hiervan is de digitale campus. Hierin komen een Studentinformatiesysteem, Onderwijscatalogus, CRM en Roosterapplicatie samen in één digitale campus. Het doel van de digitale campus bij de OU is een integrale self-service voorziening te bieden voor student en docent waarin de student centraal staat en de hele studentreis omvat: van oriënteren tot diplomeren. Door het student 360 beeld volg je als onderwijsorganisatie studenten, is er één student beeld voor betrokkenen, kunnen studenten begeleid worden tijdens hun studie en bovendien biedt dit de mogelijkheid studenten te interesseren voor nieuwe mogelijkheden. De digitale campus sluit aan bij het onderwijsmodel van de OU, waarbij studenten op eigen tempo studeren en keuzes maken.

Mijndigicampus

Op allerlei manieren wordt inhoud gegeven aan levenlang ontwikkelen en flexibilisering van onderwijs. Met verschillende beweegredenen en behoeftes als vertrekpunt en dus ook in de vertaalslag daarvan. Grote gemene deler is echter dat dit eisen stelt aan je processen, maar ook aan je informatievoorziening en onderliggende systemen. Als Breens Network geven we daar vorm en inhoud aan met behulp van mijndigicampus. Eén digitale campus voor student en docent waar een SIS, Onderwijscatalogus, CRM en Roosterapplicatie integraal onderdeel van zijn. Met als doel een integrale self-service voorziening voor student en docent, het bieden van de onderliggende proces ondersteuning en het bieden van een integrale benadering voor circulair onderwijs. Lees meer over mijndigicampus

Dennis van Oeveren

Dennis werkt al ruim 25 jaar in het onderwijsveld met name op de vlakken onderwijslogistiek en de toepassing van techniek bij onderwijsprocessen. Dennis vervult binnen Educator de rol van consultant onderwijsinnovatie.​​​​​​​

More Posts - LinkedIn

Related Posts