Inschrijven via Studielink: TUA en Educator bouwen de koppeling

Inschrijven via Studielink: TUA en Educator bouwen de koppeling

Logo TUA

In deze blog laten we u kennis maken met een van onze klanten: de Theologische Universiteit Apeldoorn. Deze universiteit werkt met Educator samen aan een Studentinformatiesysteem, Onderwijscatalogus en ELO. Ook gaan we inschrijven via Studielink mogelijk maken door een koppeling te bouwen.

Wie is de Theologische Universiteit Apeldoorn?

Gelegen aan het groene Wilhelminapark in Apeldoorn is de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA). Deze universiteit biedt haar studenten een drie-jarige Bachelor en een drie-jarige Master Theologie. Een aanvraag voor accreditatie van een deeltijd master (60 EC) ‘Herbronning Gereformeerde Theologie’ is ingediend. Ook behoort een promotietraject tot de mogelijkheden aan de TUA.

Studenten krijgen hier een opleiding onder het motto ‘Denken om te dienen’. Afgestudeerden van de studie Theologie hebben de vaardigheden die zij nodig hebben om dienstbaar te zijn in kerk en samenleving (TUA Onderwijs). Er is veel aandacht voor de brontalen van de Bijbel: het Grieks en het Hebreeuws (TUA Bachelor Theologie). Studenten volgen daarnaast een grote variatie aan vakken zoals Bijbelse vakken, ethiek, dogmatiek en godsdienstwetenschap. Na de studie vinden studenten werk op veel verschillende plekken in de samenleving. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kerkelijke praktijken, de geestelijke verzorging, de zorg, het onderwijs of zelfs de media.


Bron: YouTube kanaal TUA

Verschillende studieroutes op de TUA

Studenten die de Bachelor en Master volgen kunnen de standaardroute nemen, maar er zijn ook meer mogelijkheden. De TUA maakt het namelijk mogelijk om flexibele leerroutes te volgen. Als een student wil studeren in deeltijd, wordt er op basis van de beschikbare tijd die de student heeft gezocht naar een passende studieroute (TUA Toelating en inschrijving). In het geval dat een student al eerder een theologische opleiding heeft gevolgd, zijn er ook aanpassingen in het studieplan mogelijk. Na overleg tussen student en studieadviseur stelt de examencommissie vervolgens een individueel instroompakket samen.

Waar gaan de TUA en Educator mee aan de slag?

Samen gaan de TUA en Educator werken aan een Onderwijscatalogus, een Studentinformatiesysteem (SIS) en een ELO voor de universiteit. In de Onderwijscatalogus legt de TUA al haar onderwijs vast. Met de implementatie van het SIS registreert de TUA alles van aanmelding tot diplomering. Het SIS is volledig geïntegreerd met Studielink. Ook vinden ze het belangrijk dat ze studenten goed kunnen volgen en begeleiden. De ELO biedt studenten een omgeving waarin ze onder andere leermaterialen voor hun studie kunnen vinden en bijvoorbeeld papers of opdrachten in te leveren.

In samenwerking met de TUA: Inschrijven via Studielink

Aangezien de TUA het Studielink portaal gebruikt en studenten zich inschrijven via Studielink, zal Educator het SIS integraal opleveren met een Studielink koppeling. Daar wordt op moment van schrijven hard aan gewerkt met ondersteuning van de organisatie achter Studielink. Daarmee zal de TUA de eerste universiteit zijn met de Studielink koppeling in relatie tot het Educator SIS. De koppeling zal mei 2020 worden opgeleverd en deze universiteit in Apeldoorn neemt hem in oktober 2020 in gebruik.

Sanne van 't Slot

Sanne kwam vers afgestudeerd in Communicatie uit het onderwijs en dook voor Educator in onderwijsthema's en technologische innovaties. Daar maakte ze content over als Content Marketeer.

More Posts - LinkedIn

Related Posts