Hoeveel kost het uw organisatie om een studiegids / OER te maken?

Hoeveel kost het uw organisatie om een studiegids / OER te maken?

Inmiddels heeft Educator bij verschillende onderwijsinstellingen de Educator Studiegids functionaliteit geïmplementeerd. Dit met als doel de totstandkoming en distributie van een studiegids en/of OER te vereenvoudigen en tijd en kosten te besparen. Samen met betrokkenen hebben we nu een excelbestand ontwikkeld. Dit excelbestand helpt u een berekening te maken hoeveel tijd en kosten gemoeid zijn met de totstandkoming en distributie van een studiegids en/of OER binnen uw organisatie.

Met dit gegeven kunt u de besparing uitrekenen die de inzet van de (online) Educator studiegids uw organisatie kan opleveren.

  • In gesprekken met onderwijsinstellingen blijkt unaniem dat dit proces veel tijd vraagt van een veelheid aan betrokkenen. Deze tijd kunt u in beeld brengen met dit bestand.
  • Ook andere kosten die relevant zijn bij het maken van een studiegids / OER zijn genoemd.
  • In de vorm van een excelbestand, zodat het u dit verder kunt aanpassen naar uw eigen context.

Terugkoppeling gevraagd

Als u deze heeft gebruikt in uw eigen context en verder heeft verrijkt / aangevuld, zouden we uw feedback zeer waarderen om daarmee het basis document verder aan te vullen, zodat ook andere onderwijsinstellingen dit kunnen gebruiken in hun optimalisatieproces. Feedback mag naar Roel Nicolai (rnicolai@educator.eu).

Download het excelbestand om uw kosten in beeld te brengen. 

Roel Nicolai

Roel Nicolai werkt al ruim 10 jaar op het snijvlak van de techniek en de toepassing daarvan bij onderwijsprocessen. Roel vervult binnen Educator rollen op het vlak van business development, advisering en productontwikkeling. Contactgegevens: rnicolai@educator.eu of 06-21246248

More Posts - LinkedIn

Related Posts