Hoeveel kost het uw organisatie om een studiegids / OER te maken?

Hoeveel kost het uw organisatie om een studiegids / OER te maken?

Inmiddels heeft Educator bij verschillende onderwijsinstellingen de Educator Studiegids functionaliteit geïmplementeerd. Dit met als doel de totstandkoming en distributie van een studiegids en/of OER te vereenvoudigen en tijd en kosten te besparen. Samen met betrokkenen hebben we nu een excelbestand ontwikkeld. Dit excelbestand helpt u een berekening te maken hoeveel tijd en kosten gemoeid zijn met de totstandkoming en distributie van een studiegids en/of OER binnen uw organisatie.

Met dit gegeven kunt u de besparing uitrekenen die de inzet van de (online) Educator studiegids uw organisatie kan opleveren.

  • In gesprekken met onderwijsinstellingen blijkt unaniem dat dit proces veel tijd vraagt van een veelheid aan betrokkenen. Deze tijd kunt u in beeld brengen met dit bestand.
  • Ook andere kosten die relevant zijn bij het maken van een studiegids / OER zijn genoemd.
  • In de vorm van een excelbestand, zodat het u dit verder kunt aanpassen naar uw eigen context.

Terugkoppeling gevraagd

Als u deze heeft gebruikt in uw eigen context en verder heeft verrijkt / aangevuld, zouden we uw feedback zeer waarderen om daarmee het basis document verder aan te vullen, zodat ook andere onderwijsinstellingen dit kunnen gebruiken in hun optimalisatieproces. Feedback mag naar Roel Nicolai (rnicolai@educator.eu).

Download het excelbestand om uw kosten in beeld te brengen. 

Dennis van Oeveren

Dennis werkt al ruim 25 jaar in het onderwijsveld met name op de vlakken onderwijslogistiek en de toepassing van techniek bij onderwijsprocessen. Dennis vervult binnen Educator de rol van consultant onderwijsinnovatie.​​​​​​​

More Posts - LinkedIn

Related Posts