Best of both worlds: Eén integraal Studentinformatiesysteem (SIS) op basis van twee bewezen en functionele rijke oplossingen

Best of both worlds: Eén integraal Studentinformatiesysteem (SIS) op basis van twee bewezen en functionele rijke oplossingen

Educator en Caesar metasoft gaan samenwerken

Caesar Metasoft en Educator werken samen met de intentie één integrale oplossing aan te bieden aan het hoger onderwijs.

Jan Jaap Kanis (Directeur Educator) over de samenwerking: “In de markt is behoefte aan integrale oplossingen en een op elkaar afgestemd applicatielandschap, maar tegelijkertijd ook aan diepte en flexibiliteit als het gaat om ondersteuning van onderwijsprocessen. Je ziet dat bij integrale oplossingen het één vaak ten koste gaat van het ander. Met deze samenwerking bieden we ‘the best of both worlds’.
Bovendien zijn onderwijsinstellingen hiermee blijvend toegerust in de toenemende trend rondom flexibilisering van onderwijs.”

De integrale oplossing wordt aangeboden op basis van twee zeer volwassen, bewezen en gebruiksvriendelijke systemen, namelijk Cats NK van Caesar Metasoft en het Volg- en leerplatform van Educator.

Windesheim: Bewezen combinatie van beide oplossingen

In de praktijk werken beide oplossingen al 10 jaar samen. Hogeschool Windesheim maakt namelijk gebruik van beide oplossingen.

Eugène van Roden (Manager Informatie Management, Hogeschool Windesheim): “Beide applicaties hebben de basis goed op orde. Ze kenmerken zich als stabiel, rijk qua functionaliteit en zeer flexibel.

Dit zorgt dat we onze aandacht kunnen richten op nieuwe ontwikkelingen. De hoge mate van flexibiliteit van beide applicaties maakt dat een aantal nieuwe ontwikkelingen snel en zonder  tussenkomst van de leveranciers konden worden toegepast.

Zowel Educator als Caesar Metasoft hebben we bovendien leren kennen als leveranciers die op een duurzame manier voor langere termijn willen samenwerken. Dat is voor ons erg belangrijk, aangezien het gaat om kernapplicaties.

De samenwerking juich ik van harte toe. De samenwerking ontzorgt ons in de gegevensuitwisseling tussen beide applicaties.”

Cats NK: 25 jaar ervaring als het gaat om in- en uitschrijfprocessen

Cats NK biedt uitgebreide en bewezen functionaliteit rondom in- en uitschrijfprocessen voor hogescholen en universiteiten. Dit wordt ook wel het (centrale) Student Informatie Systeem (SIS) genoemd.

Het pakket is door Caesar Metasoft ontwikkeld op basis van meer dan 25 jaar ervaring in het Hoger Onderwijs. Het wordt bovendien al meer dan 20 jaar intensief gebruikt door diverse HO instellingen, zoals de HAN, Hogeschool Windesheim, CHE en Hogeschool Rotterdam.

Aad Vanca (Directeur van Caesar Metasoft): “Cats NK onderscheidt zich door een hoge flexibiliteit en door het feit dat onderwijsinstellingen met Cats NK haar administratiekosten per student substantieel laag kunnen houden. Met de samenwerking met Educator willen we dat blijven inzetten en uitbouwen in het Hoger onderwijs.”

Cats NK ondersteunt het volledige logistieke proces. De uitwisseling met DUO en Studielink, de bekostiging en de studentdebiteur maken hier onderdeel van uit. Cats NK biedt een toolbox om, zonder afbreuk te doen op standaardisatie van de software, instelling-specifieke functionaliteit te ontwikkelen.

Cats NK kent schaalbare integratie en is volledig geschikt en gecertificeerd om geautomatiseerd samen te werken met Studielink, banken en IND.

Educator Volg- en leerplatform: Gebruiksvriendelijk, bewezen volg- en begeleidingsapplicatie

Met haar Volg- en leerplatform levert Educator een bewezen en gebruiksvriendelijke applicatie als het gaat om het vastleggen van onderwijsactiviteiten, vastleggen van individuele studieactiviteiten en het volgen en begeleiden van studenten. Ook Educator wordt al ruim 10 jaar intensief gebruikt in het Hoger Onderwijs en wordt onder andere ingezet bij Hogeschool Windesheim, Saxion Hogeschool, NHL Hogeschool en IHE.

Jan Jaap Kanis (directeur Educator): “Kenmerkend voor de Educator architectuur is dat het individuele studieplan van een student het uitgangspunt is en de onderwijscatalogus dient als basis. Hiermee is een onderwijsinstelling bij uitstek blijvend toegerust in de toenemende trend rondom flexibilisering van onderwijs.

Educator onderscheidt zich bovendien door haar hoge mate van flexibiliteit. Daarmee is en blijft de onderwijsinstelling wendbaar als het gaat om allerlei veranderingen.”

Meer weten?

Bent u geïnteresseerd in wat de integrale oplossing binnen uw specifieke situatie zou kunnen betekenen of hoe dat er in de praktijk uitziet?

We komen graag in gesprek! U kunt contact opnemen met Roel Nicolai (E-mail: rnicolai@educator.eu, Telefoon: 06-21 246 248) of Cees Bukman (c.bukman@caesar.nl, 06 22 37 61 24).

Dennis van Oeveren

Dennis werkt al ruim 25 jaar in het onderwijsveld met name op de vlakken onderwijslogistiek en de toepassing van techniek bij onderwijsprocessen. Dennis vervult binnen Educator de rol van consultant onderwijsinnovatie.​​​​​​​

More Posts - LinkedIn

Related Posts