AHK live met SIS van Educator

AHK live met SIS van Educator

Op donderdag 28 oktober is het nieuwe studentinformatiesysteem (SIS) van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) in gebruik genomen. Na een goed verlopen, intensief project zijn we trots dat de AHK live gaat met het SIS van Educator, met ongeveer 6.000 gebruikers. Arian Prins, Hoofd Informatiemanagement bij de AHK: “Je verwacht niet bij een IT-project dat het uitkomt zoals we gedacht hebben, maar dat is hier wel het geval. We zijn blij dat we met Educator de samenwerking zijn gestart.”

Brede inzet studentinformatiesysteem

De Amsterdamse hogeschool gaat het studentinformatiesysteem breed inzetten in de organisatie. Allereerst voor het verwerken van inschrijvingen vanuit Studielink, het afhandelen van betalingen en de bekostiging vanuit de overheid. Daarnaast wordt het SIS ingezet voor de diplomering inclusief de productie van diploma’s, uitschrijving en afhandeling met DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).
Vanuit het SIS zal ook de emailcorrespondentie met alle studenten worden gedaan. Denk hierbij aan het versturen van een bewijs van inschrijving, facturen, cijferlijsten en meer. Bovendien wordt het selectie- en auditietraject ook volledig verwerkt in het studentinformatiesysteem met behulp van een integratie met Power Automate.

Academies bij de AHK houden de volledige studentendossiers bij in het SIS, zoals studievoortgang in de vorm van bijvoorbeeld cijfers, allerlei gespreksnotities, gespreksverslagen etc. Ook de studentendossiers uit het verleden zijn gemigreerd naar het SIS, waardoor deze data eenvoudig inzichtelijk is. Tot slot wordt in het studentinformatiesysteem ook de registratie van stages gedaan en de alumni administratie, waardoor al deze informatie centraal beschikbaar is.

Dennis van Oeveren

Dennis werkt al ruim 25 jaar in het onderwijsveld met name op de vlakken onderwijslogistiek en de toepassing van techniek bij onderwijsprocessen. Dennis vervult binnen Educator de rol van consultant onderwijsinnovatie.​​​​​​​

More Posts - LinkedIn

Related Posts