Aan de slag met de Herontwerptool bij Deltion College, ROC Midden Nederland en Nova college!

Aan de slag met de Herontwerptool bij Deltion College, ROC Midden Nederland en Nova college!

Mooi nieuws vanuit Zwolle, Utrecht en Haarlem! Vanaf januari gaan Deltion College (Zwolle) en ROC Midden Nederland (Utrecht e.o.) en het Nova college (Haarlem e.o.) aan de slag gaan met de Herontwerptool.
Deze onderwijsinstellingen werken integraal aan het vergroten van de kwaliteit van haar onderwijs en het herijken van de curricula aan de hand van de maatregel ‘Intensiveren en verkorten’. Bij de onderwijsinstellingen zijn centrale onderwijsstandaarden een belangrijk uitgangspunt bij het ontwerp.
De Herontwerptool voorziet in de behoefte om teams te ondersteunen bij dit proces, de discussie te voeren over op welke manier het onderwijs aantrekkelijk, haalbaar en uitvoerbaar te organiseren is.

Dennis van Oeveren

Dennis werkt al ruim 25 jaar in het onderwijsveld met name op de vlakken onderwijslogistiek en de toepassing van techniek bij onderwijsprocessen. Dennis vervult binnen Educator de rol van consultant onderwijsinnovatie.​​​​​​​

More Posts - LinkedIn

Related Posts