Aan de slag met de Herontwerptool bij Deltion College, ROC Midden Nederland en Nova college!

Aan de slag met de Herontwerptool bij Deltion College, ROC Midden Nederland en Nova college!

Mooi nieuws vanuit Zwolle, Utrecht en Haarlem! Vanaf januari gaan Deltion College (Zwolle) en ROC Midden Nederland (Utrecht e.o.) en het Nova college (Haarlem e.o.) aan de slag gaan met de Herontwerptool.
Deze onderwijsinstellingen werken integraal aan het vergroten van de kwaliteit van haar onderwijs en het herijken van de curricula aan de hand van de maatregel ‘Intensiveren en verkorten’. Bij de onderwijsinstellingen zijn centrale onderwijsstandaarden een belangrijk uitgangspunt bij het ontwerp.
De Herontwerptool voorziet in de behoefte om teams te ondersteunen bij dit proces, de discussie te voeren over op welke manier het onderwijs aantrekkelijk, haalbaar en uitvoerbaar te organiseren is.

Roel Nicolai

Roel Nicolai werkt al ruim 10 jaar op het snijvlak van de techniek en de toepassing daarvan bij onderwijsprocessen. Roel vervult binnen Educator rollen op het vlak van business development, advisering en productontwikkeling. Contactgegevens: rnicolai@educator.eu of 06-21246248

More Posts - LinkedIn

Related Posts