7 vragen over studeren in eigen tempo in een modern SIS

7 vragen over studeren in eigen tempo in een modern SIS

Studeren in eigen tempo in een modern SIS met Educator

In juni 2020 nam Educator deel aan de SURF Challenge Day. Met dit evenement moedigt SURF leveranciers en mensen uit het onderwijs aan om onderwijs te blijven innoveren en verbeteren. Hoewel een fysiek evenement niet mogelijk was, wist SURF haar plannen om te zetten. In de online variant van het evenement gingen de challenges Show & Your Data en Studeren in Eigen Tempo door. Dat was mooi, want aan die tweede challenge nam Educator deel.

Met deze blog vertellen we u graag het verhaal over onderwijsflexibilisering in Educator. Daarnaast laten we u zien welke vragen (en antwoorden!) dat opriep binnen de SURF community.

Flexibiliteit in opleidingsprogramma’s brengen

In de eerste fase vroeg SURF ons om een video in te sturen. Daarin lieten we de onderwijswereld zien wat Educator tot dusver realiseerde om studeren in eigen tempo mogelijk te maken. De video delen we hieronder met u. We leggen uit hoe Educator met onder andere individuele studiecontracten (met eigen startdatum en BSA-norm), het studiedashboard, het dashboard voor begeleiding en de flexibele onderwijscatalogus zorgen voor flexibiliteit in de opleidingsprogramma’s van studenten.

 

Interessante links naar aanleiding van deze video:

Om de tafel met SURF, leveranciers en geïnteresseerden

In de tweede fase kwamen we met een panel van SURF, geïnteresseerden vanuit onderwijsinstellingen en de andere leveranciers bijeen. In een online sessie beantwoordde Roel Nicolai vragen die ontstonden naar aanleiding van onze video. SURF nam deze Q&A op zodat u de sessie terug kunt krijgen.

Onder de video staat een uitwerking van de vragen en antwoorden over studeren in eigen tempo.

Wat is het uitgangspunt van de applicatie?

Het antwoord op die vraag ligt in de ontstaansgeschiedenis van Educator. Dat was in 2005, toen het thema vraagsturing centraal stond in het onderwijs. Samen met Educator maakte Hogeschool Windesheim het mogelijk om onderwijs modulair vast te leggen in een onderwijscatalogus. Vervolgens werden de modules waar een student mee aan de slag ging gekoppeld aan het persoonlijk activiteitenplan van die student. Daardoor is er niet een algemeen programma waar een student aan gekoppeld wordt. Er is een Onderwijscatalogus met daarin nominaal vastgelegd onderwijs. En in de praktijk wordt op individueel niveau vastgelegd wanneer een student met welke modules aan de slag gaat. Tegelijkertijd kan een groep van 1000 nieuwe studenten ook in een keer hetzelfde opleidingsprogramma gekoppeld krijgen als dat wenselijk is.

Onderwijscatalogus (onderwijssoftware)

Hier ziet u curriculuminvoer: de plaats om onderwijs modulair vast te leggen.

Sanne van 't Slot

Sanne kwam vers afgestudeerd in Communicatie uit het onderwijs en dook voor Educator in onderwijsthema's en technologische innovaties. Daar maakte ze content over als Content Marketeer.

More Posts - LinkedIn

Is een studieplan aan een opleiding gebonden met een instroommoment?

Doordat studenten in Educator niet een onderdeel van een opleiding zijn, bestaat er een verschil in het totale onderwijsaanbod en het studieplan van de student. De Onderwijscatalogus bevalt namelijk het volledige onderwijsaanbod van een instelling. Van dat aanbod staat een selectie in het individuele studieplan van de student. Dat studieplan bevat tevens het instroommoment van de student. Docenten en coaches kunnen op verschillende manieren op het instroommoment filteren in Educator. Het is bijvoorbeeld mogelijk om van alle studenten met een bepaald instroommoment het BSA te tonen.

BSA in Mijn dashboard voor begeleiding in Educator

Mijn dashboard voor begeleiding met een overzicht van BSA-voortgang van studenten inclusief filters 

Sanne van 't Slot

Sanne kwam vers afgestudeerd in Communicatie uit het onderwijs en dook voor Educator in onderwijsthema's en technologische innovaties. Daar maakte ze content over als Content Marketeer.

More Posts - LinkedIn

Op basis waarvan kan een student keuzes maken voor zijn studieplan?

Met de Onderwijscatalogus en het Planbord van Educator stellen studenten flexibel hun opleidingsprogramma samen. Bij Saxion Parttime School gebeurt dit bijvoorbeeld op basis van inhoud, tempo, moment en locatie. Studenten stellen de inhoud van hun opleidingsprogramma samen met de beschikbare modules in de Onderwijscatalogus. Het tempo bepalen ze door meer of minder modules in een kwartiel in te plannen. En tot slot laat het Planbord zien op welke momenten en locaties in het studiejaar die modules te volgen zijn. Daarvoor neemt het Planbord informatie uit het rooster over op basis van een koppeling met de roosterapplicatie. De gemaakte keuzes van studenten worden vastgelegd in het individuele studiecontract van de student.

Planbord

Modules inplannen met het Planbord

 

De onderwijsinstelling beslist

De opleiding of onderwijsinstelling bepaalt hoeveel een student mag afwijken van het standaard opleidingsprogramma. Ofwel, de opleiding of instelling beslist hoeveel flexibiliteit er bestaat voor de student. Want of het nu gaat om keuzeruimte binnen een programma, keuzeruimte buiten het programma of het moment waarop een keuze gemaakt moet worden; in Educator is het allemaal te realiseren.

Sanne van 't Slot

Sanne kwam vers afgestudeerd in Communicatie uit het onderwijs en dook voor Educator in onderwijsthema's en technologische innovaties. Daar maakte ze content over als Content Marketeer.

More Posts - LinkedIn

Betalen per studiepunt, hoe ver is Educator daarmee?

Als studenten zo flexibel kunnen studeren dat ze per studiepunt kunnen betalen, dan zal het onderwijs er anders uit gaan zien (flexstuderen). Meer studenten zullen er bijvoorbeeld voor kiezen om een enkel vak bij een onderwijsinstelling te volgen in plaats van een heel opleidingsprogramma. Of studenten zullen hun programma verspreiden over meerdere jaren. 

Van aanmelden tot diplomeren

Omdat Educator ontstond in de tijd van vraagsturing, begonnen we met een architectuur die past bij flexibel onderwijs. Daardoor kan Educator naar de toekomst kijken vanuit wat we al gerealiseerd hebben: een volgapplicatie waarin per student individuele keuzes kunnen worden vastgelegd en zelfs door de student zelf kunnen worden vastgelegd. De focus van Educator ligt nu op het uitbreiden van het studentinformatiesysteem in brede zin. Het doel hierbij is het aankunnen van het volledige proces van aanmelden tot diplomeren inclusief volgen en begeleiden. Ook als het gaat om flexstuderen of andere flexibele vormen of andere samenstellingen van een individueel studieplan.

Het uitbreiden van het studenteninformatiesysteem is iets waar op dit moment druk mee bezig zijn. In de komende maanden ronden we namelijk de tweede implementatie van ons SIS inclusief een Studielink koppeling af (onderwijsinstellingen TUA en AHK).

Eén module, een hele opleiding en alles daartussenin

Bij Saxion Parttime School hebben ze al modulair onderwijs (flexstuderen). Het aanbod aan modules is daar bijvoorbeeld niet alleen te volgen als onderdeel van een voltijd opleiding, maar ook als cursist. De cursist krijgt voor de individuele module een certificaat. Als de student meer modules volgt, dan kan hij ook stapelen en alsnog een volledig diploma halen. Dat principe is hetzelfde als betalen per studiepunt. Immers, de student betaalt en maakt afspraken vooraf en vervolgens vindt er een vertaalslag naar het individuele studiecontract plaats.

Sanne van 't Slot

Sanne kwam vers afgestudeerd in Communicatie uit het onderwijs en dook voor Educator in onderwijsthema's en technologische innovaties. Daar maakte ze content over als Content Marketeer.

More Posts - LinkedIn

Is het nodig om te standaardiseren om Educator te gebruiken voor flexstuderen?

Het is niet nodig om te standaardiseren om Educator te gebruiken. Het is natuurlijk wel nodig om te standaardiseren om flexibiliteit voor studenten mogelijk te maken. De onderwijsinstelling kiest zelf waar deze wil standaardiseren. Die randvoorwaarden beperken de onderwijsinstelling echter niet in het gebruik van Educator.

Saxion Parttime School koos er bijvoorbeeld voor om met vaste onderwijseenheden van een bepaald aantal EC’s te werken. Modules zijn daar altijd 5 of een veelvoud van 5 EC’s waard en daardoor vervangbaar. Zo creëert Saxion Parttime School flexibiliteit voor studenten om zelf invulling te geven aan lesmomenten. Als een student bijvoorbeeld vrijstelling heeft voor module, dan kan hij deze in het Planbord gemakkelijk vervangen voor een andere.

Sanne van 't Slot

Sanne kwam vers afgestudeerd in Communicatie uit het onderwijs en dook voor Educator in onderwijsthema's en technologische innovaties. Daar maakte ze content over als Content Marketeer.

More Posts - LinkedIn

Waar kunnen studenten het flexibele onderwijsaanbod bekijken?

Studenten kunnen de Onderwijscatalogus raadplegen om te zoeken in het onderwijsaanbod van een instelling. Deze functionaliteit wordt al veel gebruikt door onderwijsinstellingen. Afgelopen jaar hebben we samen met onderwijsinstellingen geïnvesteerd in deze functionaliteit om het proces van curriculumontwikkeling in bredere zin te ondersteunen. Een van de geïntroduceerde functionaliteiten is de mogelijkheid om onderwijsproducten gefaseerd uit te detailleren (van grof naar fijn). Vanuit een aantal van die instellingen merken we bovendien dat er behoefte bestaat om de catalogus verder te ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan de optie om zoeken in de catalogus voor een breder publiek aan te bieden. Zo kunnen ook geïnteresseerden buiten een onderwijsinstelling zich oriënteren op het onderwijsaanbod. Dat beantwoordt voor veel instellingen aan de wens om een leven lang ontwikkelen te realiseren.

De Onderwijscatalogus

Sanne van 't Slot

Sanne kwam vers afgestudeerd in Communicatie uit het onderwijs en dook voor Educator in onderwijsthema's en technologische innovaties. Daar maakte ze content over als Content Marketeer.

More Posts - LinkedIn

Hoe gaat Educator om met curriculumveranderingen?

In Educator wordt er geen volledig examenprogramma gekoppeld aan de student, maar bijvoorbeeld alleen vier modules van in totaal 12 EC. Daardoor is er minder snel sprake van verouderde informatie die gekoppeld is aan het studieplan van een student. Of die student nu instroomt in februari of een flexstudent is. Een kortere looptijd van examenprogramma’s is ook bepalend voor cijfers die kunnen worden ingevoerd, ELO enrollment, en zichtbaarheid van beoordelingsformulieren: de specifieke situaties die genoemd worden in de use case van de SURF challenge.

Waar een student voor een volgend studiejaar zijn modules kiest, zal hij niet de modules van het voorgaande jaar zien. Hij ziet de modules van het nieuwe jaar met de bijbehorende voorwaarden. 

Sanne van 't Slot

Sanne kwam vers afgestudeerd in Communicatie uit het onderwijs en dook voor Educator in onderwijsthema's en technologische innovaties. Daar maakte ze content over als Content Marketeer.

More Posts - LinkedIn

Ontwikkelingen in studeren op eigen tempo

Heeft u naar aanleiding van de video’s zelf vragen over het realiseren van studeren in eigen tempo in Educator? Of heeft u voor uw onderwijsinstelling ideeën over het thema onderwijsflexibilisering? Laat het ons weten via een bericht op LinkedIn of door via de site contact met ons op te nemen. We horen graag over ontwikkelingen op dit gebied en waar onderwijsinstellingen mee bezig zijn!

Sanne van 't Slot

Sanne kwam vers afgestudeerd in Communicatie uit het onderwijs en dook voor Educator in onderwijsthema's en technologische innovaties. Daar maakte ze content over als Content Marketeer.

More Posts - LinkedIn

Related Posts