7 redenen hoe een onderwijscatalogus helpt bij de pilots flexibilisering!

7 redenen hoe een onderwijscatalogus helpt bij de pilots flexibilisering!

Bij- of omscholen van werkenden met flexibel deeltijdonderwijs, onderwijs beter laten aansluiten bij behoeften van studenten, maatwerk voor studenten, Leven Lang Leren: diverse redenen waarom veel hogescholen op moment van schrijven druk doende zijn om het vaste onderwijsaanbod los te laten en het onderwijs vorm te geven op basis van ‘leeruitkomsten’. Onder de noemer ‘pilots flexibilisering’.

Ook Educator wordt in dit kader ingezet bij hogescholen. In deze blog wil ik inzoomen op het waarom van de Onderwijscatalogus – één van de modules die hogescholen inzetten – in het kader van de pilots flexibilisering.

De Onderwijscatalogus stelt onderwijsontwikkelaars in staat om onderwijs(producten) vast te leggen volgens vooraf vastgestelde formats en te ontsluiten aan andere geïnteresseerden. Binnen of buiten de onderwijsinstelling. In deze blog gebruik ik de term onderwijsproducten. Wat mij betreft als een verzamelnaam voor vele in de praktijk voorkomende termen zoals modules, onderwijseenheden, leereenheden, projecten, etc..

In de praktijk biedt de toepassing van een Onderwijscatalogus een aantal redenen die ik kort zou willen benoemen.

Reden 1: transparant, uniform en duidelijk voor alle betrokkenen

Met de Onderwijscatalogus is eenvoudig zichtbaar welke onderwijsproducten ontwikkeld zijn en worden aangeboden. Dus geen ik-weet-niet-meer-waar-ik-het-heb-opgeslagen-Word-bestanden meer, maar voor iedereen online beschikbaar op één plaats: voor (potentiële) studenten, docenten en andere betrokkenen.

Reden 2: dankzij een vast format voor iedereen snel te begrijpen

Onderwijsproducten worden beschreven volgens een, door de onderwijsinstelling, vastgesteld format. Voor iedereen gelijk. Hierdoor zijn betrokkenen snel in staat om onderwijsproducten te ‘lezen’ en te begrijpen.

Reden 3: eenvoudig inzichtelijk welke onderwijsproducten bijdragen aan een leeruitkomst

Bij elk onderwijsproduct worden de leeruitkomsten vastgelegd. Door deze verbinding is het eenvoudig mogelijk te zien welke onderwijsproducten ondersteunen bij een leeruitkomst.

Reden 4: maakt uitwisseling mogelijk

Omdat hetzelfde format gebruikt wordt om onderwijsproducten te vast te leggen, wordt uitwisseling mogelijk gemaakt. Dit kan doordat eenzelfde onderwijsproduct herbruikt wordt. Of eenvoudiger: er kan worden voortgeborduurd op een ander onderwijsproduct. Ter inspiratie dus.

Reden 5: kwalitatieve impuls van ontwikkelde onderwijsproducten

We zien het effect in de praktijk. De onderwijscatalogus geeft op diverse manieren een kwalitatieve impuls aan ontwikkelde onderwijsproducten. We noemen een paar redenen:

  • vanwege het simpele principe dat als je iets online plaatst – dus voor iedereen zichtbaar – je ook wilt dat het goed is,
  • een goed opgezet format dwingt om na te denken over de insteek / opzet van het onderwijsproduct,
  • in de praktijk valt op dat het (gezamenlijk) beschrijven van onderwijsproducten leidt tot discussies over het onderwijsontwerp,
  • het simpelweg stimuleert om onderwijs vooraf te doordenken in plaats van op het laatste moment uit te werken,
  • het creëert curriculair bewustzijn: het maakt samenhang tussen onderwijsproducten inzichtelijk en stimuleert daarmee de afstemming en samenhang.

Reden 6: bron voor vervolgprocessen

Van iets andere aard, maar niet minder belangrijk. De Onderwijscatalogus legt informatie vast waarom en hoe onderwijsproducten worden aangeboden. In de praktijk zien we dat deze informatie gebruikt wordt voor vervolgprocessen en door andere systemen (zoals plan- en roostersoftware, studievolg- of leeromgeving).

Reden 7: basis om te flexibiliseren

En niet in de laatste plaats omdat een Onderwijscatalogus vaak op deze manier wordt geassocieerd: het biedt de mogelijkheid om te kunnen flexibiliseren (het zogenoemde ballenbakprincipe). Een ontwerp principe dat binnen deze pilots natuurlijk ook weer nadrukkelijk voren komt.

Hogescholen zetten zetten naast de Onderwijscatalogus ook het Volg- en leerplatform van Educator in. Daarin wordt onder andere het persoonlijke leertraject per student vastgelegd.

Waar ziet u de meerwaarde?

Ziet u nog meer redenen waarom een Onderwijscatalogus kan helpen bij de pilots flexibel onderwijs? Of heeft u geheel andere ideeën over de ondersteuning van de Leeruitkomsten?  Ik ben benieuwd naar uw reactie en kom graag met u in gesprek!

Ook als u wilt weten hoe onze oplossingen uw onderwijsinstelling zouden kunnen ondersteunen!

Dennis van Oeveren

Dennis werkt al ruim 25 jaar in het onderwijsveld met name op de vlakken onderwijslogistiek en de toepassing van techniek bij onderwijsprocessen. Dennis vervult binnen Educator de rol van consultant onderwijsinnovatie.​​​​​​​

More Posts - LinkedIn

Related Posts