5 “must reads” als u werkt aan flexibel onderwijs!

5 “must reads” als u werkt aan flexibel onderwijs!

Om flexibel onderwijs is weer veel te doen. Naar aanleiding van de pilots ‘Flexibilisering’ (HBO) of de implementatie van Keuzedelen (MBO) wordt binnen veel onderwijsorganisaties de discussie opnieuw gevoerd hoe flexibel onderwijs optimaal kan worden ondersteund. Met als insteek een persoonlijk opleidingsprogramma dat is afgestemd op de wensen, voorkeuren of achtergrond van de werkende student. Randvoorwaarden, zoals een gezamenlijke visie of standaarden, zijn noodzakelijk.

Toch is het vraagstuk niet nieuw. Afgelopen jaren is er vanuit verschillende perspectieven veel over geschreven dat ook aan deze hernieuwde discussie kan bijdragen.

In deze blog benoem ik graag diverse bronnen die mij erg hebben geholpen in het verkrijgen van inzicht en overzicht als het gaat om flexibilisering van onderwijs.

Triple A: scenario’s om te flexibiliseren (2011)

Triple A is inmiddels een begrip als referentiearchitectuur voor het MBO. De scenario’s om flexibel onderwijs te realiseren in mindere mate. Er worden vier scenario’s geschetst, die elk een andere aanpak vragen als het gaat om systemen en organisatie. Voor mij zijn deze scenario’s nog steeds heel bruikbaar om bijvoorbeeld de aanpak van verschillende teams (van faculteiten/opleidingen) binnen een onderwijsinstelling te herkennen en met die kennis behoeften beter te begrijpen.

Website: http://triplea.sambo-ict.nl/wiki/index.php/Scenarios

Leren organiseren (2008)

Deze publicatie – geschreven door Sietske Waslander en Maaike van Kessel – geeft in het eerste deel een theoretisch kader over maatwerk in het onderwijs, met onder andere 7 manieren waarop het onderwijs maatwerk levert.

Heel praktisch zijn de – zeer waarschijnlijk niet meer actuele – praktijksituaties beschreven bij het Friesland College.

Bron: Leren Organiseren (PDF)

Standaardisering voor flexibilisering van Middelbaar Beroepsonderwijs (2011)

Geschreven door Peter van ‘t Riet en Peter den Boer in het kader van het ELEO-project (2009 – 2011) bij ROC Aventus, ROC De Leijgraaf, Summa College en ROC van Twente.

Peter van ‘t Riet: “Deze brochure behandelt de mogelijkheden van standaardisering van het onderwijs ten behoeve van flexibilisering in het MBO. Eerst wordt ingegaan op redenen om te flexibiliseren. Vervolgens op mogelijke standaarden voor de programmering en organisatie van het onderwijs alsmede de kwaliteit van het onderwijs.”

Bron: http://www.licto.nl/download.php?fileID=198

SURF: whitepaper Onderwijs op maat (2016)

Ook SURF heeft onderwijs op maat weer op de agenda staan. Recenter van aard is deze whitepaper van SURF. Naast een meer algemeen kader over het waarom en wat van onderwijs op maat, worden diverse toepassingen in de praktijk besproken. ‘Down to earth’ dus.

Bron: https://www.surf.nl/kennisbank/2016/whitepaper-onderwijs-op-maat-anno-2016.html

Towards flexible programmes in higher professional education (2004)

Op zoek naar meer diepgang en theoretisch kader? Dit proefschrift van Ad Schellekens (destijds OU) is nog steeds de moeite waard. Met name het ‘Flexible education model’ is interessant. Deze is afgeleid van beschreven case studies.

Bron: Towards flexible programmes in higher professional education

Welke publicatie heeft u geholpen gelet op flexibilisering van onderwijs?

Heeft u een interessante publicatie die u veel inzicht/overzicht heeft gegeven als het gaat om flexibel onderwijs? Deel die dan als reactie op dit artikel! Ik ben benieuwd!

Dennis van Oeveren

Dennis werkt al ruim 25 jaar in het onderwijsveld met name op de vlakken onderwijslogistiek en de toepassing van techniek bij onderwijsprocessen. Dennis vervult binnen Educator de rol van consultant onderwijsinnovatie.​​​​​​​

More Posts - LinkedIn

Related Posts