3x agenda samenstellen in Educator - Scalda

3x agenda samenstellen in Educator – Scalda

Bij Educator is de individuele student altijd het uitgangspunt voor de software. Daarom past de software goed bij onderwijsinstellingen die hun studenten eigenaarschap geven over hun eigen leerproces. Dit doen onderwijsinstellingen onder andere door studenten zelf hun onderwijsactiviteiten te laten plannen. Een agenda samenstellen in Educator kan op verschillende manieren. In drie blogs laten we u zien hoe studenten van Landstede, Scalda en Saxion Parttime School de regie over hun leerproces pakken. In deze blog: leeractiviteiten plannen in de Praktijkroute van Scalda.

Scalda’s Praktijkroute

In de Praktijkroute geven studenten zelf hun onderwijsprogramma vorm en vindt het onderwijs (vrijwel) volledig binnen bedrijven of instellingen plaats. “De student wordt vanaf dag één geplaatst in een bedrijf. Dat betekent dat de student niet eerst naar school komt voor een bepaalde periode, maar dat hij gelijk aan de slag gaat”, vertelt teamleider Michel Schrier (Interview). De input voor wat studenten van hun school willen leren halen zij uit hun ervaringen in het bedrijf. Tijdens wekelijkse driehoeksgesprekken met een coach van Scalda en de praktijkbegeleider binnen het bedrijf bepaalt de student wat hij wil gaan leren en hoe hij dit wil gaan bereiken. De student brengt zijn voortgang in kaart met de Leermeter.

Leeractiviteiten per week inplannen

Scalda - Agenda samenstellen in Educator

In de Praktijkroutes van Scalda’s cluster Dienstverlening, Veiligheid en Gastvrijheid is het belangrijk dat studenten leren om zelf hun leervragen te formuleren. Die beantwoorden ze ook zelf door de juiste werkplaatsen te selecteren waarmee zij zich verder kunnen ontwikkelen. Wanneer ze welke activiteiten doen, plannen studenten in hun agenda in Educator.

Studenten in de Praktijkroute plannen gesprekken in, wanneer ze op het leerbedrijf aanwezig zijn, en welke werkplaatsen ze doen. Student, coach en praktijkbegeleider bespreken tijdens wekelijkse driehoeksgesprekken de planning voor de komende week. Wanneer de planning akkoord is, wordt deze goedgekeurd. Ook wordt er teruggekeken op de week ervoor. Wat was de planning en is alles gelukt?

Inschrijven op werkplaatsen

Werkplaatsen - Agenda samenstellen in Educator
Overzicht van werkplaatsen voor studenten in de Praktijkroute

Een deel van de planning maken studenten door zich in te schrijven op werkplaatsen die passen bij hun leerbehoefte. In het scherm Inschrijven zoekt de student op een titel, locatie of moment naar de werkplaats die hij of zij wil volgen. Wanneer de student op ‘Ik doe mee!’ klikt, komt de activiteit in de agenda van de student te staan. Ook kan de student zijn of haar leervraag nog toevoegen aan de inschrijving, zodat de docent weet waar de student de werkplaats voor volgt.

Leuk aan het locatiefilter is dat studenten niet alleen werkplaatsen kunnen volgen op een locatie van Scalda, maar ook op een stagelocatie. Bijvoorbeeld een hotel waar studenten werken!

Andere activiteiten inplannen

Agenda invullen - Agenda samenstellen in Educator
In dit scherm voeren studenten de details van hun onderwijsactiviteiten in
Het inplannen van activiteiten doen studenten door in hun agenda te klikken op een leeg tijdsvak. Er verschijnt dan een venster ‘Nieuwe activiteit’ waarin de student de activiteit van meer informatie kan voorzien: titel, type, start en eind, locatie, ruimte en extra informatie. De verschillende type activiteiten waar een student uit kan kiezen: Driehoeksgesprek, Praktijkleren, Werk, Zelfstudie, en Overig.

Studenten in de Praktijkroute moeten bij elkaar 10 uur per week aan zelfstudie en 30 uur per week aan onderwijsactiviteiten volgen. De student plant zelf die 30 uur aan onderwijsactiviteiten. Als een student in een week bijvoorbeeld meer werkplaatsen bezoekt, dan blijft er automatisch minder tijd over voor leren in de praktijk. Een goede planning is de verantwoordelijkheid van de student. Tijdens het driehoeksgesprek verantwoordt de student zijn planning.

Scalda, Landstede en Saxion Parttime School

In de tweede blog ziet u hoe het studieplan van Landstede studenten samengesteld wordt in Educator. In de derde – en laatste – blog laten we in stappen zien hoe studenten van Saxion Parttime School hun studiejaar plannen met het Planbord

Als u nadenkt over het samenstellen van agenda’s met Educator, dan denken wij graag met u mee. U kunt altijd contact met ons opnemen via de contactpagina.

Sanne van 't Slot

Sanne kwam vers afgestudeerd in Communicatie uit het onderwijs en dook voor Educator in onderwijsthema's en technologische innovaties. Daar maakte ze content over als Content Marketeer.

More Posts - LinkedIn

Related Posts