Blog

21e eeuwse vaardigheden van SLO met rubrics beschikbaar in de Educator Leermeter

Veel scholen zoeken naar mogelijkheden om vorderingen van leerlingen op het gebied van 21e eeuwse vaardigheden in beeld te brengen. De leerlabscholen (van leerling2020) hebben hiervoor samen met coaches en partners als SLO rubrics ontwikkeld. Rubrics maken aan leerlingen duidelijk wat goed ging en wat minder goed ging waardoor leerlingen zichzelf nieuwe leerdoelen kunnen stellen.

Educator heeft deze 21e eeuwse vaardigheden met rubrics opgenomen in de Leermeter. Deze kunt u nu zelf actief gaan inzetten in het onderwijs. U maakt zelf een keuze met welke vaardigheden en rubrics u aan de slag wilt gaan met de leerlingen.

Eenvoudig aanpasbaar

U kunt de rubrics overnemen zoals ze zijn geformuleerd door de leerlabscholen. In de Leermeter kunt u echter zelf ook eenvoudig vaardigheden en/of rubrics aanpassen of aanvullen.

Voorbeeld: Probleemoplossend vermogen

Onderstaand scherm geeft de vaardigheid ‘probleemoplossend vermogen’ weer met een ingevulde rubric. Het scherm geeft weer hoe een leerling dit ziet en voor zichzelf kan invullen.

Over de Leermeter

Met de Leermeter van Educator brengt de leerling zijn vaardigheden en extra curriculaire activiteiten in beeld, werkt aan en vraagt om feedback en maakt die bespreekbaar met mentor, ouders en anderen.

Op deze manier is het voor eenieder heel eenvoudig de ontwikkelingsgroei te volgen en docenten kunnen de leerling goed begeleiden.

De Leermeter is in nauwe samenwerking met het mbo ontwikkeld en wordt daar veelvuldig ingezet. Ook binnen het VO wordt de Leermeter sinds vorig jaar met enthousiasme gebruikt.

De leermeter zelf ervaren?

Wilt u ook de SLO vaardigheden en rubrics in de Educator Leermeter zien werken?
Neem contact op met Mireille Relou (0642485248) of mrelou@educator.eu. Ik stuur u graag een demo account of kijk graag samen met u hoe de leermeter uw onderwijs kan ondersteunen.

Mireille Relou

Mireille heeft vele jaren ervaring in het onderwijs. Zij is jaren actief betrokken geweest bij het inzetten van digitale leermiddelen in het onderwijs en de mogelijkheden hiermee tot gepersonaliseerd leren. Hierbij heeft ze scholen begeleid van visie-ontwikkeling, training tot en met implementatie. Binnen Educator vervulde Mireille de rol van Sales Executive en adviseert zij scholen over de verschillende oplossingen van Educator.

More Posts

Related Posts