21e eeuwse vaardigheden van SLO met rubrics beschikbaar in de Educator Leermeter

21e eeuwse vaardigheden van SLO met rubrics beschikbaar in de Educator Leermeter

Veel scholen zoeken naar mogelijkheden om vorderingen van leerlingen op het gebied van 21e eeuwse vaardigheden in beeld te brengen. De leerlabscholen (van leerling2020) hebben hiervoor samen met coaches en partners als SLO rubrics ontwikkeld. Rubrics maken aan leerlingen duidelijk wat goed ging en wat minder goed ging waardoor leerlingen zichzelf nieuwe leerdoelen kunnen stellen.

Educator heeft deze 21e eeuwse vaardigheden met rubrics opgenomen in de Leermeter. Deze kunt u nu zelf actief gaan inzetten in het onderwijs. U maakt zelf een keuze met welke vaardigheden en rubrics u aan de slag wilt gaan met de leerlingen.

Eenvoudig aanpasbaar

U kunt de rubrics overnemen zoals ze zijn geformuleerd door de leerlabscholen. In de Leermeter kunt u echter zelf ook eenvoudig vaardigheden en/of rubrics aanpassen of aanvullen.

Voorbeeld: Probleemoplossend vermogen

Onderstaand scherm geeft de vaardigheid ‘probleemoplossend vermogen’ weer met een ingevulde rubric. Het scherm geeft weer hoe een leerling dit ziet en voor zichzelf kan invullen.

Over de Leermeter

Met de Leermeter van Educator brengt de leerling zijn vaardigheden en extra curriculaire activiteiten in beeld, werkt aan en vraagt om feedback en maakt die bespreekbaar met mentor, ouders en anderen.

Op deze manier is het voor eenieder heel eenvoudig de ontwikkelingsgroei te volgen en docenten kunnen de leerling goed begeleiden.

De Leermeter is in nauwe samenwerking met het mbo ontwikkeld en wordt daar veelvuldig ingezet. Ook binnen het VO wordt de Leermeter sinds vorig jaar met enthousiasme gebruikt.

De leermeter zelf ervaren?

Wilt u ook de SLO vaardigheden en rubrics in de Educator Leermeter zien werken?
Neem dan contact op met Roel Nicolai (rnicolai@educator.eu). Ik stuur u graag een demo account of kijk graag samen met u hoe de leermeter uw onderwijs kan ondersteunen.

Dennis van Oeveren

Dennis werkt al ruim 25 jaar in het onderwijsveld met name op de vlakken onderwijslogistiek en de toepassing van techniek bij onderwijsprocessen. Dennis vervult binnen Educator de rol van consultant onderwijsinnovatie.​​​​​​​

More Posts - LinkedIn

Related Posts