Whitepaper

Het SIS als backbone van de flexibele belofte

Vraag de whitepaper aan en ontdek waaraan een studentinformatiesysteem moet voldoen om op een goede manier flexibel onderwijs te faciliteren.

Webinar

Het ontwerpen van onderwijsprogramma’s 

Doe inspiratie op over het (her)ontwerpen van opleidingen in het mbo. Ontwerp is de kern van het onderwijs en speelt een belangrijke rol in de onderwijsketen.

Maak kennis met Educator

Waar kunnen we je mee helpen?

Studentinformatiesysteem

Studievoortgang van studenten vastleggen op de manier die past bij jouw onderwijsinstelling. In een handomdraai een compleet en actueel beeld voor student en begeleiders.

Leermeter

Breng de groei in bekwaamheids- en competentieontwikkeling van de student in beeld met de Leermeter. Met de Leermeter is de student eigenaar van zijn studieloopbaan.

Onderwijscatalogus

Met de Onderwijscatalogus leg je met gemak jouw onderwijsproducten vast en presenteer je deze aan studenten en betrokkenen binnen en buiten jouw organisatie.

Studiegids

Leg Studiegidsen en het Onderwijs- en Examen Reglement (OER) online vast en  presenteer deze aan studenten. Geen dubbel werk meer en goed zicht op voortgang en kwaliteit van alle studiegidsen.

Herontwerptool

Stel ontwikkelteams met de Herontwerptool in staat uitstekende en goed samenhangende opleidingsprogramma’s te ontwerpen, snel opleidingsprogramma’s te analyseren en deze te delen en te publiceren.

Kindkans

Kansrijk samenwerken voor passend onderwijs. Een oplossing om ondersteuning in het primair en voortgezet onderwijs in de regio vorm te geven.

Klanten van Educator

Actuele blogs